Geplaatst op 29 oktober 2020 09:49

Online leernetwerk opleidings- en stagecoördinatoren

Op dinsdag 1 december a.s. van 9.00 tot 11.00 organiseren we alweer het vierde leernetwerk opleidings- en stagecoördinatoren. Het leernetwerk staat op dit moment in het thema van ‘Begeleiding’. Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we met elkaar besproken wat het leernetwerk ons brengt. Zo is er o.a. aangegeven dat het leernetwerk een goed moment is om te netwerken, kennis en ervaringen uit te wisselen, maar ook om elkaar te inspireren met mooie initiatieven uit onze regio. Het leernetwerk op 1 december staat daarom in het teken van inspiratie. We hebben twee sprekers uitgenodigd om ons te inspireren.

Inzet van leerteams
Lianne Roelofs is Relatiemanager van de voltijd opleiding verpleegkunde aan de Christelijke Hoge School Ede. Tijdens deze ochtend, vertelt zij ons samen met een student over de inzet van leerteams. Wat houdt een leerteam in? Wat is de meerwaarde voor de student en wat betekent dit voor de samenwerking tussen onderwijs en praktijk?

Werkplekleerdag
Marieke Ebben is Projectleider LLO bij het ROC Rivor en (mede) verantwoordelijk voor het vormgeven van contractonderwijs. Zij neemt ons mee in haar visie hoe onderwijs, praktijk en student elkaar kunnen versterken. Een mooi voorbeeld hiervan is het inzetten van een werkplekleerdag. Studenten gaan deze dag niet naar school, maar voeren boventallig opdrachten uit bij de werkgever onder begeleiding van docenten. Een mooi initiatief waar deze samenwerking versterkt wordt.

VOOR WIE?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Opleidings- en stagecoördinatoren

DATUM
1 december 2020

TIJDSTIP
9:00-11:00

LOCATIE/VORM
Gezien de huidige omstandigheden, zal het leernetwerk online plaatsvinden. Wij zorgen er uiteraard voor dat er voldoende ruimte is voor interactie.
Wij kijken ernaar uit jullie op 1 december te treffen via Microsoft Teams. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor aanvang van de bijeenkomst via de mail.

INFORMATIE
Heb je vragen, neem dan contact op met projectmanager Projectmanager Leven Lang Ontwikkelen Jennifer de Boer, j.deboer@wzw.nl, of Programmanager Susanne Haarsma, s.haarsma@wzw.nl.

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden voor deze workshop door het onderstaande inschrijfformulier in te vullen.