Platform Onderwijs Arbeidsmarkt

Platform Onderwijs Arbeidsmarkt

De deelnemers aan het Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (POA) praten sector overstijgend over beroepspraktijkvorming, stageplaatsen, doorlopende leerlijnen en in-, door- en zij- instroom van nieuwe medewerkers. Op die manier kunnen aangesloten onderwijsinstellingen hun opleidingen afstemmen op datgene waar het werkveld om vraagt. WZW coördineert dit regionale platform en laat zich daarbij inspireren door andere succesvolle regionale en landelijke initatieven.

Naast de jaarlijkse arbeidsmarktmonitor heeft WZW met het themarapport Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn ingezoomd op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.

Themarapport Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn

 

Suggesties of informatie?
Voor meer informatie over het POA neemt u contact op met Levien Rademaker, l.rademaker@wzw.nl / 026 - 38 98 983.