Geplaatst op 12 april 2019 09:55

NZa adviseert meer regionale ruimte bij financiering verpleeghuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert tarieven in de verpleeghuiszorg die meer ruimte bieden aan regionale verschillen. Ook gaat de NZa onderzoeken of de regels voor de besteding van de kwaliteitsgelden soepeler kunnen.

Minister de Jonge heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd om advies over de bekostiging van de verpleeghuiszorg en het verantwoord inzetten van beschikbaar gestelde kwaliteitsgelden. De NZa wil dat er meer rekening wordt gehouden met regionale verschillen wat betreft de kosten van goede verpleeghuiszorg. Uit onderzoek blijkt dat de inhuur en het verzuim van personeel per regio sterk kan verschillen. Dat geldt bijvoorbeeld voor grote steden en wijken met een lagere sociale status.

Vereenvoudiging
Daarnaast gaat de NZa bekijken of de verdeling van de 2,1 miljard aan kwaliteitsgelden kan worden vereenvoudigd. De minister heeft aan de besteding hiervan strenge eisen gesteld. Zo moet minimaal 80 procent van deze gelden worden ingezet om nieuw personeel aan te trekken. Zorgaanbieders beklagen zich over deze voorwaarden met het argument dat de verdeelsleutel gezien de tekorten op de arbeidsmarkt niet realistisch is. Liever zouden ze de vrijheid hebben om het geld te gebruiken voor andere arbeidsbesparende maatregelen.

Basistarief
De NZa oppert om de kwaliteitsgelden tot 2020 nog apart te blijven te verstrekken via een lumpsum. Daarna wil de NZa toewerken naar een basistarief waarin de kwaliteitsgelden zijn opgenomen. De extra middelen moeten vanaf 2021 als aparte opslag op de tarieven worden verwerkt. Zo wordt zichtbaar hoe hoog de tarieven uiteindelijk zijn, wanneer de kwaliteitsmiddelen hierin zijn opgenomen. Tegelijkertijd kan de minister nog steeds sturen door de kwaliteitsmiddelen te oormerken.

De NZa wil de bekostiging geleidelijk aanpassen en de ruimte nemen om te leren van knelpunten. Vertrouwen en openheid tussen alle betrokkenen achten ze hierbij noodzakelijk. Uiteindelijk moet dat leiden tot een eenvoudiger en duurzaam bekostigingsmodel van de verpleeghuiszorg. Dit jaar werkt de NZa met de sector verder aan een nieuw model, dat vanaf 2021 de bekostiging moet gaan vorm geven.

Bron: Skipr.nl