Terugblik op een geslaagde inspiratiesessie nieuwe beroepsprofielen in Zorg en Welzijn

In 2015 is het rapport Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging gepubliceerd. Daarin zijn de nieuwe beroepsprofielen en de overgangsregeling gepresenteerd. Een groot deel van de leden van WZW heeft te maken met dit complexe vraagstuk en zal de verandering in de beroepsprofielen van verpleging en verzorging in de eigen organisatie moeten implementeren. Door middel van de inspiratiebijeenkomst eerder deze maand heeft WZW haar leden willen ondersteunen in het begrijpen en implementeren van deze verandering. 

Leden van WZW uit de VVT, GHZ, ziekenhuizen en onderwijspartners ontmoetten elkaar voor de inspiratiebijeenkomst bij Pluryn (Meneer Vos). Om meer verdieping te geven over de impact en consequenties van de verandering in beroepsprofielen was Berenschot uitgenodigd. Dit organisatieadviesbureau is al langer bezig met kennisdeling over dit onderwerp. Met hun ervaring over de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen konden zij duidelijk toelichten wat de verandering precies inhoudt en hoe deze is ontstaan.

Daarnaast was er aandacht voor twee best practices uit de regio, namelijk van Rijnstate en Radboudumc. Peter Twilt (Rijnstate) en Marjon van Loveren (Radboudumc) vertelden over hun aanpak. Zij deelden met de groep hoe zij omgaan met de nieuwe beroepsprofielen binnen hun eigen organisatie en hoe zij de implementatie aanpakken. Radboud focust zich met name op het bottom-up organiseren van de verandering en werkt met proeftuinen. Rijnstate richt zich met name op de mogelijkheden om intern op te leiden van niveau 5 naar niveau 6.

Maatwerk
Tijdens de bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat de implementatie maatwerk is. Er zit verschil in het aantal verpleegkundigen binnen de organisaties en de ruimte die zij hebben om de overgang in te regelen. Toch kunnen organisaties van elkaars aanpak leren en handvatten van elkaar overnemen over hoe om te gaan met bijvoorbeeld weerstand vanuit de werkvloer. WZW kijkt terug op een geslaagde middag. ‘Deelnemers gingen volop met elkaar in gesprek en wisselden contactgegevens met elkaar uit’, vertelt Alex Boeijen, projectmanager WZW. ‘Ook werd gesproken over de mogelijkheid om de implementatie van de nieuwe beroepsprofielen gezamenlijk aan te pakken. Hierin kan WZW faciliteren.’

Passend vervolg
‘Zorgorganisaties zijn met een hoofd vol met inspiratie naar huis gegaan’, geeft Alex aan. ‘Voor de VVT en GHZ gaan we op zoek naar een passend vervolg. Zij hebben minder verpleegkundigen in dienst, maar willen wel kijken hoe ze deze verandering kunnen meenemen in hun hele functiehuis.’

Houd de WZW nieuwsbrief en website in de gaten om de ontwikkelingen over dit onderwerp te volgen.