Factsheet verpleegkundige hbo+

WZW heeft de arbeidsmarkt voor specialistische verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in beeld gebracht. De verpleegkundigen hbo+ zijn een groep waar nog weinig arbeidsmarktinformatie over bekend is. Voor het eerst is er nu een factsheet over dit onderwerp. Hierbij zijn bronnen geraadpleegd die input geven op in-, door- & uitstroombeleid om hier in één oogopslag een beeld van geven.

Jaarlijks brengt WZW vier regionale arbeidsmarktrapporten uit. ‘Daarnaast zien wij de meerwaarde van en merken wij de behoefte bij leden om in te zoomen op specifieke doelgroepen’, verklaart arbeidsmarktonderzoeker Tjerry Verhoeven. ‘De groep verpleegkundige hbo+ is de afgelopen jaren hard gegroeid, wat maakt dat je daar als werkgeversvereniging zorgorganisaties kennis over wilt geven.’

Ook al groeit de groep verpleegkundigen hbo+ hard, de vraag naar deze beroepsgroep neemt sneller toe. Uit de cijfers blijkt dan ook dat opleiden de grootste kans biedt op het aantrekken en behouden van deze verpleegkundigen. Deze factsheet geeft inzicht in de dynamiek voor deze specifieke arbeidsmarkt.

Factsheet verpleegkundige hbo+