Artikel Het Ondernemersbelang: Re-integratie arbeidsmarkt is kansrijk

De arbeidsmarkt trekt aan. Dat is goed nieuws voor werkgevers en werknemers. Toch zijn er nog aardig wat werkzoekenden in de kaartenbakken van uitkerings-instanties. Hoe komen die weer aan een baan? In het praktijkhuis Human Resource Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wisselen arbeids-deskundigen van gedachten.

De cijfers liegen er niet om. De Nederlandse economie is stabiel en groeit gestaag verder met 1,8 % in 2016 en 2 % in 2017. Het aantal banen neemt in twee jaar tijd met 209.000 toe en jaarlijks ontstaan er zo’n 870.000 vacatures, meldt uitkeringsinstantie UWV. Kan Werner van der Linden, directielid van het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen zichzelf eerdaags gaan inschrijven als werkzoekenden omdat iedereen in Nederland aan het werk is? Hij moet lachen om het idee. En schat in dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Lees het hele artikel op www.ondernemersbelang.nl