'Ambities voor ggz vragen om brede samenwerking'

Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, wil toe naar een toegankelijke, betaalbare geestelijke gezondheidszorg, die dicht bij de mensen wordt geleverd. In de aanloop naar de verkiezingen doet zij een oproep aan de politiek om te helpen de struikelblokken weg te nemen.

Geel hoopt dat een nieuw kabinet zal helpen om wachtlijsten in de ggz weg te werken, te zorgen dat er deskundigheid over ggz aanwezig is in de wijken en om de administratieve lasten te verlagen. Behalve de overheid doet GGZ Nederland ook een beroep op andere maatschappelijke partners. Zorg thuis kan de ggz immer niet alleen. “Om een behandeling echt succesvol te laten zijn, geldt voor de meeste mensen die bij ons aankloppen dat daar meer voor nodig is, stabiliteit in hun leven”, zegt Geel. “Een plek om te wonen, iets te doen overdag. Dat betekent dat wij ons gesprek moeten verbreden, dat zijn we ook aan het doen, met woningcorporaties, met gemeenten, met politie, met de GGD. Die partners zijn van wezenlijk belang voor de ggz.”

Met zorgverzekeraars wil Geel toe naar langjarige contracten. "Dat geeft rust en dat geeft iets meer basis aan het gesprek over de inhoud van de zorg en dat hebben we hard nodig."

Bron: Skipr.nl