Nieuws

20 februari 2017
Een bezettingsnorm van twee zorgmedewerkers op een groep van acht bewoners vergt een investering van 3,1 miljard euro. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), dat uitgaat van een extra toename van tienduizend medewerkers in de zorg per jaar vanaf 2019. Dat meldt Skipr.nl....
17 februari 2017
In 2015 is het rapport Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging gepubliceerd. Daarin zijn de nieuwe beroepsprofielen en de overgangsregeling gepresenteerd. Een groot deel van de leden van WZW heeft te maken met dit complexe vraagstuk en zal de verandering in de beroepsprofielen...
16 februari 2017
Esther Agterdenbos wordt per 1 juni benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Ziekenhuis Amstelland. Ze volgt in deze rol Ad Huijsmans, die sinds 21 maart op interim-basis leiding gaf aan het ziekenhuis in Amstelveen. Agterdenbos (1972) is sinds 2016 lid van de raad van bestuur van...
16 februari 2017
Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, wil toe naar een toegankelijke, betaalbare geestelijke gezondheidszorg, die dicht bij de mensen wordt geleverd. In de aanloop naar de verkiezingen doet zij een oproep aan de politiek om te helpen de struikelblokken weg te nemen. Geel hoopt dat een nieuw...
14 februari 2017
WZW heeft de arbeidsmarkt voor specialistische verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in beeld gebracht. De verpleegkundigen hbo+ zijn een groep waar nog weinig arbeidsmarktinformatie over bekend is. Voor het eerst is er nu een factsheet over dit onderwerp. Hierbij zijn bronnen...
14 februari 2017
De arbeidsmarkt trekt aan. Dat is goed nieuws voor werkgevers en werknemers. Toch zijn er nog aardig wat werkzoekenden in de kaartenbakken van uitkerings-instanties. Hoe komen die weer aan een baan? In het praktijkhuis Human Resource Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wisselen...
13 februari 2017
Beroepsvereniging V&VN wil dat de numerus fixus voor de opleidingen verpleegkunde onmiddellijk wordt opgeheven. Volgens de beroepsvereniging is dit één van de oplossingen om in de toekomst meer gekwalificeerde mensen voor het verpleegkundige vak te krijgen.   In aanloop naar...
10 februari 2017
Dat er in sommige steden een tekort is aan goede pedagogisch medewerkers, wordt nu ook door landelijke media opgepakt. De conclusie van de Volkskrant is dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod. Kinderopvangorganisaties willen hoogopgeleide krachten of mensen die zich hebben...