Geplaatst op 29 januari 2019 11:50

Nieuwe Wetten in Vogelvlucht (VOL!)

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert WZW in samenwerking met Hanze advocaat, de kennissessie ‘Nieuwe wetten in vogelvlucht’. In 2,5 uur word je bijgepraat over de nieuwe wetgeving die van belang is voor elke P&O-er en HR manager in Zorg en Welzijn.

Het maximum aantal deelnemers voor dit evenement is bereikt. Bij aanmelding wordt u op een wachtrij geplaatst. Mocht er een plek vrijkomen, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Inhoud kennissessie
Over de volgende wetgeving word je kort en krachtig bijgepraat:

 • Wet arbeidsmarkt in balans:
  • wijziging van het ontslagrecht: wordt het makkelijker om een werknemer te ontslaan?
  • verkorting van de periode van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Voor wie geldt dit?
  • de ketenregeling, hoe werkt die straks?
  • oproepcontracten, welke rechten hebben de werknemers? En welke ruimte biedt de cao?
 • Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid
  • hoe weet ik zeker dat ik de compensatie van het UWV ontvang?
  • hoe hoog is de compensatie?
  • welke stukken heb ik nodig voor de aanvraag? En wanneer kan ik de aanvraag het beste doen?
  • het slapende dienstverband nu wel of niet beëindigen?
  • kan de werknemer de transitievergoeding afdwingen?
 • Wijzigingen (in opbouw) transitievergoeding
  • wat zijn de consequenties?
  • de verruiming van de overbruggingsregeling, hoe ziet die eruit?
  • scholingskosten: wel of niet in mindering brengen op de transitievergoeding?
  • de oudere werknemers met een lange dienstverbanden, wat wijzigt er voor hen?
  • wat betekent de gelijkwaardige voorziening en in welke cao’s is die opgenomen?
 • Wet arbeid en zorg (o.a. geboorteverlof)
 • Wet op de ondernemingsraden: wijzigingen in de rechten van de medezeggenschapsorganen (zoals bijvoorbeeld de OR of de Personeelsvertegenwoordiging)
 • Wet minimumloon en vakantiebijslag: wijzingen in de uitbetaling van over- en meeruren bij minimumloon
 • Wet vergoeding affectieschade: smartengeld bij een bedrijfsongeval voor familieleden. Hoe precies?
 • Wet DBA: stand van zaken over de positie van de ZZP-er en de (on)mogelijkheden voor instellingen om ZZP-ers in te zetten

De hoofdpunten van elke wet en de stand van zaken worden toegelicht. Uiteraard worden ook de aandachtspunten voor de bedrijfsvoering daarbij behandeld. Daarnaast is er aandacht voor de huidige ervaringen en tips & tricks. Graag spelen we daarbij in op de vragen die bij jou leven.

Voor wie
Deze bijeenkomst is geschikt voor:

 • HR medewerkers
 • HR adviseurs
 • HR managers
 • Elke medewerker die te maken heeft met HR gerelateerde zaken.

Hanze advocaat is gespecialiseerd in arbeidsrecht in Zorg en Welzijn. WZW heeft een samenwerkingsovereenkomst met Hanze advocaat, op basis waarvan leden gebruik kunnen maken van de gratis juridische helpdesk en korting krijgen op het uurtarief.

Datum en tijd
Dinsdag 28 mei a.s. van 09:30 uur tot 12:00 uur.

Locatie
De bijeenkomst wordt gehouden bij Station 026: Mr E.N. van Kleffensstraat 6 (6842 CV) te Arnhem

Kosten
Leden van WZW kunnen gratis deelnemen aan deze kennissessie, die exclusief voor leden van de vereniging wordt georganiseerd.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen contact op met Jack Harmsen, j.harmsen@wzw.nl / 026 – 389 89 83.

 

>>AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<