Onderwijs

Onderwijs
 

Academie voor Zorg en Welzijn Rivierenland
Regiegroep: bestuurders regionale zorg & welzijn, UWV Werkbedrijf, ROC Rivor
Kerngroep: HR-managers, Directeur Zorg ROC Rivor,  Vestigingsmanager UWV WERKbedrijf, Programmamanager WZW
Regio: Rivierenland
Deelnemende organisaties: ZRT, ZCB, SZR, ROC Rivor, UWV Werkbedrijf

Deze bestuurders vormen de regiegroep van de Academie voor Zorg en Welzijn Rivierenland. De kerngroep, gevormd door HR-managers van de zorg- en welzijnsorganisaties, zorgdirecteur van het ROC Rivor, vestigingsmanager van het UWV en een coördinator vanuit WZW, geven invulling aan het beleid van de regiegroep. Dit houdt in dat er regionale projecten en activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd worden op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.