Geplaatst op 15 maart 2021 16:30

Masterclass arbeidsrecht (webinar)

Ontslag tijdens 104 weken ziekte. Wat zijn de mogelijkheden?
WZW en ZowelWerk organiseren op dinsdag 18 mei in samenwerking met Hanze advocaat deze Masterclass. De Masterclass staat in het teken van ontslagbescherming tijdens ziekte.

PROGRAMMA
Een zieke werknemer heeft ontslagbescherming gedurende 104 weken. Het uitgangspunt is dat de werknemer gedurende deze termijn re-integreert in de eigen of in een passende functie. Het komt voor dat al voor afloop van deze 104 weken periode over afscheid nemen wordt gesproken. Bijvoorbeeld omdat de werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan re-integratie of omdat de organisatie eigenlijk niet wil dat de werknemer terugkeert. Vaak speelt er in dat geval onderliggend ook al een functioneringsprobleem of vertrouwensbreuk/arbeidsconflict.

Daarnaast komt het voor dat een werknemer zelf te kennen geeft niet terug te willen keren, of ook daadwerkelijk zijn arbeidsovereenkomst opzegt.

Kortom, allerlei ontwikkelingen die zich binnen de 104 weken ziekte voor kunnen doen. In dit webinar wordt besproken welke mogelijkheden een organisatie heeft om voor afloop van de 104 weken periode de arbeidsovereenkomst te beëindigen en met welke aandachtspunten rekening gehouden moet worden.

Vragen die aan bod komen:

  • Welke mogelijkheden zijn er om afscheid te nemen van mijn zieke werknemer? Of hoe pak ik dit aan?
  • Hoe zit dat als een werknemer niet meewerkt aan re-integratie? Kan ik dan overgaan tot ontslag? En wat is hiervoor nodig?
  • Mijn werknemer en ik besluiten een beëindigingsovereenkomst te sluiten, hoe leg ik de afspraken hierin goed vast zodat later geen discussies ontstaan? Waar moet ik opletten? Kan dit ook in het 3e ziektejaar (omdat we een loonsanctie hebben gekregen van het UWV)?
  • Kan mijn werknemer in plaats van een WW-uitkering ook een Ziektewetuitkering krijgen als hij nog niet kan voldoen aan de sollicitatieplicht?
  • Mijn organisatie is eigenrisicodrager voor de Ziektewet, waar moet ik rekening mee houden?
  • Hoe zit het als ik een werknemer ziek uit dienst meld, en ik ben geen eigenrisicodrager. Gaat mijn premie dan omhoog? Of kan ik de werknemer beter eerst hersteld melden? Maakt het verschil dat de zieke werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst opzegt?
  • Hoe pak ik het traject aan als de zieke werknemer aangeeft twijfels te hebben over een terugkeer. Moet ik dan 2e spoor inzetten of kan ik met de zieke werknemer gaan spreken over beëindiging van zijn dienstverband?
  • Mijn zieke werknemer zegt zelf zijn arbeidsovereenkomst op. Wat moet ik dan doen?
  • En hoe zit dat met de vergoedingen? En krijg ik hiervoor ook compensatie van het UWV?

Uiteraard kunnen er vragen op voorhand worden ingestuurd en/of tijdens het webinar worden ingebracht.

VOOR WIE
Deze Masterclass is bedoeld voor medewerkers HR, HR-adviseurs, HR-leidinggevenden en andere medewerkers die te maken hebben met HR-gerelateerde zaken.

RESULTAAT
Na het volgen van dit webinar weet je hoe het zit met het ontslag van de zieke werknemer voor afloop van de 104 weken termijn. Je weet welke mogelijkheden er zijn binnen de kaders van de wet om afscheid te nemen van je werknemer.

KOSTEN
De kosten van deze Masterclass voor leden van WZW zijn € 100,- per persoon. De kosten voor niet-leden zijn € 125,- per persoon. Let op: aanmelden is niet vrijblijvend.

Annulering van deelname kan tot 14 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit, waarbij twintig procent van de deelnamesom in rekening zal worden gebracht. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen is vijftig procent van de deelnamesom verschuldigd. Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de activiteit is het volledige deelname bedrag verschuldigd of bij een gratis workshop een vergoeding voor de gemaakte kosten.

WAAR & WANNEER
Dit webinar is op dinsdag 18 mei 2021 van 09.30 tot 11.30 uur. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een dag voor aanvang per mail een link waarmee je kunt deelnemen.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE
Je kunt je opgeven voor deze Masterclass door het invullen van onderstaand inschrijfformulier. Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem contact op met Jack Harmsen, via 026 3898983 of j.harmsen@wzw.nl.

Wordt onderstaand formulier niet goed weergegeven? Open deze dan in een nieuw venster door hier te klikken.