Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing

De krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een andere benadering van talent. We hebben enerzijds te maken met sectoren die boventalligheid kennen, vanwege de veranderende aard van het werk. Anderzijds kennen we in onze maatschappij sectoren die kampen met een toenemende krapte.  

 

 

 

Een voor de hand liggende gedachte is het omscholen van mensen van de overschotsector naar de tekortsector. Deels uit noodzaak, maar zeker ook deels omdat er doelgroepen te identificeren zijn die de (over)stap willen maken naar bijvoorbeeld Zorg en Welzijn. Echter, het traditionele denken in diploma’s staat deze overstap vaak in de weg.  

Het denken in skills voorkomt mismatches en draagt bij aan duurzame inzetbaarheid. En niet te vergeten, het skills-denken komt het behoud van professionals voor onze sector ten goede. De autonomie van de professionals wordt gestimuleerd doordat ze datgene mogen ontwikkelen waar hun interesse en talenten liggen en daarvoor ook daadwerkelijk ingezet worden.   

E-zine Onderwijsvernieuwingen

In dit e-zine belichten we de belangrijkste macro-ontwikkelingen die het onderwijs en werkveld raken, geven met cijfers duiding over de arbeidsmarkt, gaan de diepte in met een podcast over de rol van technologie en laten in verhaal en beeld de mooie voorbeelden zien van onderwijsvernieuwingen als praktijkleren, leren via flexibel onderwijs en het vergroten van zij-instroom hbo. Door steeds de verschillende perspectieven te belichten, tonen we de impact voor de onderwijsorganisatie, de docent, het werkveld én de student/bijlerende medewerker. En maken we inzichtelijk hoe de vernieuwingen bijdragen aan de doelstellingen uit onze gezamenlijke Meerjarenagenda.

Ontwikkelingen binnen het onderwijs

Mbo
Sinds 2019 zijn onderwijs en werkveld aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leereenheden en mbo-certificaten voor het beroepsonderwijs in de VVT en gehandicaptenzorg. Lees hier meer over deze flexibilisering in het beroepsonderwijs en meerdere leereenheden die inmiddels voor mbo opleidingen zijn ontwikkeld.

Hbo
Snel omscholen naar een nieuwe baan in de zorgsector? Met een hbo- of wo-diploma volg je het FastSwitch hbo-v leerwerktraject en behaal je een bachelordiploma (niveau 6) met daaraan gekoppeld de BIG-registratie. Lees hier meer over het FastSwitch omscholingstraject van de Verenigde Hogescholen.

Opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende professionals
Samen met zorg- en opleidingsinstellingen flexibiliseert en vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg-)opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Flexibele opleidingen en leerroutes zijn gebaseerd op EPA’s en worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Lees er hier meer over.

Projecten

Bekijk alle projecten binnen het thema Skills based arbeidsmarkt en Onderwijsvernieuwing:

Overige thema's van: Leven lang ontwikkelen