Geplaatst op 17 september 2019 16:36

Kabinet geeft jeugdzorg 300 miljoen extra

Het kabinet-Rutte geeft volgend jaar 300 miljoen euro extra uit aan de jeugdzorg. Onder meer om de wachtlijsten aan te pakken. Dat staat in de begroting van VWS voor 2020.

Het ministerie van VWS mag 1,9 miljard euro extra besteden aan de stijging van de lonen en prijzen. Behalve de 300 miljoen euro van de jeugdzorg, gaat er 500 miljoen naar de ziekenhuizen. Eenzelfde bedrag trekt het kabinet extra uit voor de kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Bovenop de eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen voor het aantrekken en opleiden van personeel komt er 50 miljoen euro extra, die wordt ingezet voor het behoud van de zorgprofessionals.

Niet alleen geld
Het kabinet schrijft in de begroting dat niet alleen geld de oplossing is om de jeugdzorg te verbeteren. Er moeten extra afspraken worden gemaakt met gemeenten om de jeugdhulp te verbeteren. “Die afspraken gaan over een betere ordening van het jeugdhulplandschap. Zo is het de vraag op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) jeugdhulp het best kan worden georganiseerd.”

Onderzoek besteding geld
Ook kondigt het kabinet een onderzoek aan naar de besteding van de jeugdhulpgelden. Daarnaast moeten de administratieve lasten omlaag, “zodat er meer geld voor hulp en overblijft.” Maar ook: “Een belangrijke vraag bij de jeugdhulp is: wat hoort bij normaal opvoeden en waar begint de jeugdhulpplicht?”

WMO-abonnement 19 euro
Per 2020 geldt een Wmo-abonnementstarief van 19 euro per maand voor meer Wmo-voorzieningen, zoals een maaltijdservice of boodschappendienst.

Bron: Skipr.nl