Strategische Personeelsplanning

De sector Zorg en Welzijn is een dynamische sector. Overschotten en tekorten wisselen elkaar steeds sneller af. De toekomst voorspellen is lastig, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Strategische Personeelsplanning (SPP) is een effectieve methode die jouw organisatie helpt om meer grip te krijgen op de mogelijke scenario’s rondom de vraag naar, en het aanbod van medewerkers. Hiermee bent u beter in staat uw HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten.

Leernetwerk Strategische Personeelsplanning
Omdat de beste resultaten soms uit kleine dingen komen, is er een leernetwerk Strategische Personeelsplanning opgestart. WZW is hierbij de verbinder. Aan dit netwerk nemen HR-adviseurs van onze leden deel. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Strategische Personeelsplanning is een terugkerend proces en dit vraagt om adaptiviteit. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of hebben de wens SPP binnen hun eigen organisatie in te zetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten. Daarnaast organiseert WZW leergangen en workshops. Houd de agenda in de gaten voor actuele bijeenkomsten.

Wilt u zich aanmelden bij dit netwerk of wilt u meer informatie over strategische personeelsplanning? Neem contact op met ons via info@wzw.nl / 026 – 38 98 983.