Arbeidsmarktinformatie en onderzoek

WZW rekent het in kaart brengen van de informatiebehoefte onder haar leden, de afstemming daarover met de aanbieders van strategische arbeidsmarktinformatie en het verzamelen en presenteren van diezelfde arbeidsmarktinformatie tot haar kerntaken. Bovendien vervullen wij een centrale rol in de afstemming met het onderwijs, het vormgeven aan arbeidsmarktcommunicatie en het leveren van een bijdrage aan (complexe) mobiliteitsvraagstukken.

Arbeidsmarkt in beeld
WZW heeft voor de regio’s Midden-Gelderland en Zuidwest-Gelderland het dashboard wzw.arbeidsmarktinbeeld.nl gelanceerd. Dit dashboard geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in deze regio’s voor de sector Zorg en Welzijn.

2021:
Factsheet Arbeidsmarkt in beeld – Eerste uitgave 2021
Bevat cijfers t/m Q4 2020

Als samenvatting van het digitale arbeidsmarktdashboard zijn er in 2020 een e-zine en een factsheet ontwikkeld.

2020:
E-zine Arbeidsmarkt in beeld 2020

Factsheet Arbeidsmarkt in beeld 2020

Daarnaast zijn er in eerder jaren factsheets verschenen.

2019:
Arbeidsmarktcijfers in beeld 2019

2018:
Arbeidsmarkt in beeld 2018

Intersectorale Arbeidsmarktmonitor Gelderland
De vraag naar medewerkers in sector Zorg en Welzijn in Gelderland neemt toe. Op verschillende functies bestaan zelfs al tekorten. WZW ziet kansen voor intersectorale uitwisseling van medewerkers om werkgelegenheid voor de regio te behouden. Dit wordt ondersteund door het rapport Intersectorale Arbeidsmarktmonitor 2017 van WZW.

Factsheets Zorg en Welzijn

Factsheet Tekorten

Factsheet eerste lijn

Factsheet hbo+

Factsheet Arbeidsmarktperspectief niveau 1 en 2

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn
WZW heeft in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen themarapport Werkvermogen 55+ ontwikkeld. Het rapport gaat in op het werkvermogen van 55+ in Zorg en Welzijn. De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen. Rapport Werkvermogen 55+.

Themarapport Flexibiliteit
Naast de jaarlijkse arbeidsmarktmonitor heeft WZW met het themarapport Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn ingezoomd op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.
Themarapport Investeren in Flexwerkers in Zorg en Welzijn.

AZW rapport arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2016
Eindrapport.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via info@wzw.nl of 026 – 38 98 983.