Strategisch arbeidsmarktbeleid

WZW ondersteunt u als lid van de vereniging in brede zin bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategische personeelsplannen. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de arbeidsmarkt op de middellange- en lange termijn vormt hiertoe een belangrijke basis.