De Werkgeverij

De Werkgeverij is een nieuw, innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg. In dit unieke arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers consortiumpartners. De partners delen onderling werk en medewerkers, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en vertrouwen. Hun medewerkers kunnen zich op basis van vrijwilligheid aanmelden en zich beschikbaar stellen voor ander werk en/of opdrachten bij andere deelnemende werkgevers.

Op deze manier kunnen werkgevers flexibel inspelen op onder- en overbezetting, krijgen medewerkers meer werkzekerheid en kunnen zij hun inzetbaarheid vergroten. Hiermee blijft de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten gewaarborgd.

WZW is trots het projectleiderschap van ontwikkeling tot en met implementatie te hebben begeleid. De Werkgeverij is een initiatief van Branche Jeugdzorg Gelderland en wordt ondersteund door WZW, FCB, PGGM en de Gelderse gemeentes en vakbonden.
Met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en Nu’91 is voor boventallige medewerkers een Sociaal Convenant afgesloten.

Kijk voor meer informatie op www.werkgeverij.nl.