WZW Loopbaanpunt (voorheen Transitiebedrijf)

Het WZW Loopbaanpunt (voorheen Transitiebedrijf) ondersteunt organisaties bij de door- en uitstroom van (boventallige) medewerkers en de begeleiding naar nieuw, passend en duurzaam werk. Het Loopbaanpunt is onderdeel van WZW en biedt onder meer dienstverlening op het gebied van talentontwikkeling en persoonlijke loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Het WZW Loopbaanpunt is opgericht in 2013 (destijds bekend onder de naam ‘Transitiebedrijf’) en ontstaan vanuit de vraag van aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties om medewerkers antwoord te bieden op vragen rondom (interne en externe) mobiliteit en persoonlijke loopbaanbegeleiding.

Waarom gebruik maken van het Loopbaanpunt van WZW?

 • Unieke werkwijze: ‘voor en door elkaar’
  Onze ervaren loopbaancoaches zijn werkzaam bij zorg- en welzijnsorganisaties uit ver­schillende branches die zijn aangesloten bij WZW. Zij kennen de branche en regio als geen ander en weten daardoor exact waar (in- en uitstroom) kansen liggen.
 • Netwerk: binnen en buiten Zorg en Welzijn
  Het WZW Loopbaanpunt beschikt over een krachtig (sub-)regionaal netwerk.
 • Korting en subsidies
  Als lid van WZW ontvang je altijd 20% korting op de dienstverlening van het WZW Loopbaanpunt. WZW zet voor haar leden waar mogelijk beschikbare subsidies in. De subsidie vanuit Sterk in je werk is daar een voorbeeld van.
 • Altijd maatwerk
  Geen enkel traject of loopbaanvraag is hetzelfde, we bieden daarom altijd maatwerk.
 • Locatie dichtbij
  Ons kantoor in Arnhem biedt veel faciliteiten voor het voeren van vertrouwelijke loopbaangesprekken op een neutrale plek. Het is ook mogelijk loopbaangesprekken digitaal te laten plaatsvinden of bij één van onze leden op locatie..

Informatie individueel loopbaantraject
Wil je voor een medewerker een loopbaantraject aanvragen? Dat kan! Na aanmelding wordt hij/zij uitgenodigd voor een intakegesprek met een van onze ervaren loopbaancoaches. Met dit intakegesprek wordt in kaart gebracht wat de betreffende medewerker wil en kan én welke begeleidingsvragen hij/zij heeft. Onze loopbaancoaches bieden begeleiding in de volgende situaties:

Onze loopbaancoaches
 • Re-integratie (ook 2e spoor)
  Een re-integratietraject is aan de orde wanneer je een medewerker vanuit de Wet Verbetering Poortwachter wilt laten begeleiden naar passend werk binnen of buiten de organisatie. In deze trajecten gaan we op zoek naar werk dat past bij de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van  jouw medewerker. We gaan daarbij uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Een arbeidsdeskundigonderzoek vormt de basis van het maatwerktraject. Wij dragen zorg voor de periodieke rapportage (bin­nen de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwach­ter).
 • Van Werk naar Werk
  Of het nu gaat om de gevolgen van een reorganisatie of van een (dreigend) conflict, in beide gevallen biedt een Van-werk-naar-werk-traject (vwnw-traject) uitkomst. We begeleiden boventallige medewerkers re­sultaatgericht naar passend en duurzaam werk bij een andere werkgever.
 • Algemene loopbaanvraag
  Vanuit goed werkgeverschap wil je medewerkers faciliteren om stil te staan bij hun loopbaan en arbeidsmarktfitheid. Dit kan door middel van een loopbaantraject, waarbij een medewerker door middel van individuele loopbaancoaching zijn of haar koers weer beter kan bepalen en stappen kan zetten in zijn of haar loopbaan.

Aanvraag loopbaantraject voor één of meer medewerker(s)
Het is als werkgever altijd mogelijk vrijblijvend een aanvraag te doen voor een loopbaantraject voor een of meer medewerker(s). Heb je vragen of wil je meer informatie over loopbaanvraagstukken? Mail dan naar loopbaanpunt@wzw.nl of neem contact op met projectmanager Wendy Penning via 06 – 138 64 890.

Heb je specifieke vragen over het plaatsen van vacatures en informatie op het loopbaan- en vacatureplatform werkeninzorgenwelzijn.nl? Mail dan naar info@werkeninzorgenwelzijn.nl.