Gelderse Matchtafels

Je wil een goede werkgever zijn voor je medewerkers. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid hebben dan ook je aandacht: Je wil niet alleen goed werkgeverschap tonen bij uitstroom. Maar ook jouw mensen de ruimte bieden zich verder te ontwikkelen of actief bezig te laten zijn met hun loopbaan verder te kijken. Alleen, hoe krijgt je je medewerkers in beweging? De Gelderse matchtafelbijeenkomsten bieden daarvoor uitkomst!

Bij de Gelderse matchtafelbijeenkomsten komen werkgevers op subregionaal niveau maandelijks bij elkaar om vacatures, opdrachten en medewerkers bij elkaar onder de aandacht te brengen. Dit doen zij vanuit de visie om goed werkgeverschap te willen tonen, om een duurzame samenwerking met hun intersectorale collega-werkgevers in het netwerk aan te willen gaan, door uit te gaan van het talent en de competenties van hun medewerkers en door zelfregie te willen stimuleren. Daarmee zijn de matchtafelbijeenkomsten dé manier om jouw medewerkers te mobiliseren op de regionale arbeidsmarkt.

Het werkt als volgt

  1. Je neemt samen met andere werkgevers uit de regio plaats aan de matchtafel, deze vinden elke keer plaats bij een andere deelnemende werkgever in huis.
  2. Je neemt de beschikbare vacatures, opdrachten en CV’s van medewerkers mee en aan tafel wissel je deze met elkaar uit.
  3. Je krijgt een korte presentatie van de innovaties op de (regionale) arbeidsmarkt.
  4. In deze informele setting leer je elkaar beter kennen en weet je elkaar sneller te vinden op basis van vertrouwen.
  5. Op deze pragmatische en informele wijze werken we samen aan mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt. Samen behouden we expertise voor de regio en zorgen we dat talent op de juiste plek komt.

Dat levert jou als werkgever veel voordelen op

  • Je versterkt je netwerk duurzaam en je vergroot je kennis van de arbeidsmarkt door het uitwisselen van informatie en expertise.
  • Je hebt een extra tool in handen voor in-, door- en uitstroom van je medewerkers.
  • Je vergroot door het delen van vacatures, opdrachten en medewerkers de kans op een match.
  • Hierdoor bevorder je mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers.

Kortom, sluit je aan bij het netwerk en ervaar dat intersectoraal en regionaal samenwerken leidt tot een betere balans in arbeidsmarktmobiliteit.

Kijk op het evenementenoverzicht voor actuele data en aanmelden.

Neem voor meer informatie contact op met Susanne Haarsma, s.haarsma@wzw.nl / 026 389 89 83.