Waarschuwingsregister

Het merendeel van de 1,4 miljoen medewerkers in onze sector werkt met hart en ziel voor zijn kwetsbare cliënten. Toch is diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers een voorkomend probleem in de zorg- en welzijnssector. Het veroorzaakt onveiligheid, emotionele en materiële schade met grote impact op cliënten, familie en collega’s.

Om deze reden is het Waarschuwingsregister ontwikkeld. Het register draagt bij aan de integriteit van zorgmedewerkers en de kwaliteit van zorg. Het is een beveiligde internetapplicatie waarin medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond, voor 2 tot 4 jaar worden geregistreerd. Het register is een aanvulling op de Verklaring Omtrent Gedrag.

Voordelen voor u als werkgever:

  •    Voldoen aan Vergewisplicht
  •    Verscherpen werving & selectie
  •    Preventieve werking
  •    Verhogen kwaliteit van de zorg
  •    Verbetering exitbeleid
  •    Problemen worden niet doorgeschoven naar collega-organisaties

Het Waarschuwingsregister is op dit moment toegankelijk voor de langdurige zorg:

  • Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VV&T)
  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  • Gehandicaptenzorg (GHZ)

Welke medewerkers kunnen in het register worden geregistreerd:

Alleen medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond jegens cliënten van organisaties uit de langdurige zorg. Het register geldt voor (niet-) cliëntgebonden functies en de vorm van arbeidsrelatie is irrelevant. Zie ook de flyer van het waarschuwingsregister en www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.

Voor meer informatie, jaarlijkse bijdrage en aanmelden neem contact op met Maurits Follender Grossfeld, m.follendergrossfeld@wzw.nl / 026 – 389 89 83.