Instroom en imago

De werkgever moet zich zodanig weten te positioneren dat hij aantrekkelijk is voor nieuwe medewerkers en ook de juiste talenten aanspreekt. Ook het imago van de sector Zorg en Welzijn speelt daarbij een grote rol. WZW initieert en faciliteert diverse initiatieven om werkgevers daarbij te ondersteunen. WZW is voor de regio de uitvoerder van de landelijke imagocampagne Week van Zorg en Welzijn.