Vitaliteit

Vanuit goed werknemerschap heeft iedere medewerker een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om inzetbaarheid. Energie hebben en houden, inzetbaar blijven voor nu en in de toekomst. WZW helpt haar leden om hun medewerkers hierbij optimaal te faciliteren, zodat zij zelf de regie kunnen houden.

Leernetwerk verzuim
Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Verzuim is een continu proces en dit vraagt om adaptiviteit. Tijdens de bijeenkomsten gaat het om de aanpak van verzuim en worden best practices gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Raadpleeg het evenementenoverzicht voor de eerstvolgende bijeenkomst van het Leernetwerk Verzuim.

WZW Zelfregie app
De WZW Zelfregie app is een laagdrempelig instrument dat in een paar vragen de zelfeffectiviteit van de individuele medewerker toetst. Hierdoor heeft deze een beeld in hoeverre hij zelf regie kan voeren op zijn inzetbaarheid. De app ondersteunt de medewerker om inzicht te krijgen in de fit met het werk. Het laat zowel de sterke kanten als verbeterpunten zien. Vervolgens kan de medewerker de uitkomsten van de meting gebruiken om met zijn of haar eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het eigen team, de leidinggevende, een coach of HR-adviseur.

Bekijk hier het bestand met de uitslagen

De app is te downloaden in Google Play.