Netwerken

WZW beweegt zich met duurzame inzetbaarheid tussen onderwijs, werkveld en onderzoek. Met onderstaande partners werkt WZW nauw samen.

NKDI
Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden met subsidie van de NSvP. Met de kennis uit onderzoek en praktijk wil het NKDI kennisuitwisseling stimuleren en gericht beleidsadvies leveren aan overheid, werknemers en werkgevers om zo maatschappelijk draagvlak te creëren. www.nkdi.nl

HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen
Via onderzoek en advies draagt de HAN bij aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en maatschappij, opleiding en scholing en aan het kennisdomein. Hiervoor zoekt de HAN een permanente wisselwerking met het werkveld. Enerzijds door in te gaan op vragen en ontwikkelingen vanuit het werkveld, anderzijds door uit te dagen en recente inzichten in te brengen. www.han.nl

Zorgalliantie
In de basis geeft de Zorgalliantie samenwerkend leren en innoveren vorm in diverse arrangementen voor professionals, leidinggevenden en bestuurders:

  • Diverse leerformules voor professionals en staffunctionarissen
  • Masterclassreeks ‘Bent u er nog in 2017?’ voor bestuurders
  • Persoonlijk leiderschap voor leidinggevenden in tijden van transitie (De Verdiepingskamer)
  • De Verhelderingskamer voor allen, om ingewikkelde organisatie- of samenwerkingsvraagstukken te ontrafelen

Alles is erop gericht om de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de deelnemers uit de praktijk en het onderwijs te vergroten! www.zorgalliantie.nu