Duurzame inzetbaarheid

Duurzame InzetbaarheidIn het position paper Duurzame Inzetbaarheid wordt duidelijk wat we in de regio verstaan onder duurzame inzetbaarheid en wat WZW hierin doet.

Healthy healthcare
Met elkaar werken we toe naar een healthy healthcare. Medewerkers zijn ons meest kostbare kapitaal. Vanuit goed werkgeverschap krijgen medewerkers de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Daarmee worden zij in staat gesteld om goede kwaliteit van zorg en dienstverlening te geven.