Zorgtechnologie

Door de vergrijzende bevolking neemt de vraag naar zorg de komende decennia naar verwachting sterk toe. Tegelijkertijd ontstaat er door ontgroening een groeiend tekort aan zorgprofessionals. Slimme technologieën worden beschouwd als een manier om aan de steeds intensievere vraag naar zorg te voldoen.

De ontwikkeling van technische innovaties gaat zeer snel. Zorginstellingen hebben tegenwoordig een ruime keus aan technologische innovaties in de zorg. Deze innovaties moeten ervoor zorgen dat zorgverleners efficiënter werken en dat de communicatie tussen patiënt en zorgverlener makkelijker verloopt.

WZW heeft aandacht voor (zorg)technologie en participeert actief bij initiatieven in de regio.