Actie Leer Netwerk

Zorg- & Welzijnspact Midden- & Zuid-Gelderland

In 2016 startte het Zorg- en Welzijnspact als beweging. Doel was om samenwerking tussen onderwijs, regionale overheden en werkgevers uit Zorg en Welzijn in de regio Midden- en Zuid-Gelderland te intensiveren. Met elkaar wordt er sindsdien intensief samengewerkt om ervoor te zorgen dat de zorg- en welzijnsprofessionals goed voorbereid zijn op het verlenen van goede zorg en dienstverlening, nu en in de toekomst.

Eind 2018 is het Zorgpact in z’n huidige hoedanigheid gestopt. Maar de beweging gaat onverminderd door. Want met elkaar werken we samen zo ook aan het oplossen van de tekorten in Zorg en Welzijn. De werkwijze van het Zorgpact is voortgezet in de vier programma’s: de RAAT, commissie Werken in de Zorg, Actie Leer Netwerk en de SER.

Koplopers en het Actie Leer Netwerk

Onze regio heeft 8 Koplopers opgeleverd: inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en Zorg en Welzijn. Het koplopernetwerk van het Zorgpact is overgegaan in het Actie Leer Netwerk. Koplopers zijn praktijkvoorbeelden van innovatieve arbeidsmarktinitiatieven waarin concrete resultaten zijn geboekt bij de aanpak van het personeelstekort. Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het Actie Leer Netwerk is om zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheden en vernieuwers landelijk te verbinden en te inspireren. Het Actie Leer Netwerk ondersteunt bij de verbetering van kennisuitwisseling en samenwerking. Zo draagt ook het Actie Leer Netwerk bij aan het doel van het actieprogramma: voldoende, tevreden en goed toegeruste medewerkers in Zorg en Welzijn.

Op de website van de Provincie Gelderland www.onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl is een gedeelte ingeruimd voor de initiatieven in onze regio.

8 Koplopers, 3 jaar Zorg- en Welzijnspact in beeld
Jaaroverzicht 2018 Zorg- en Welzijnspact Gelderland
Jaaroverzicht 2017 Zorg- en Welzijnspact Gelderland
Volgspot Publieksversie GLD