Zorgpact

Zorg- & Welzijnspact Midden- & Zuid-Gelderland

Samen in beweging
Zorg en Welzijn nieuwe stijl is er op gericht om kwaliteit van leven van mensen te bevorderen. We willen de zorg steeds dichterbij de burger en in de wijk organiseren. We gaan van zorgen voor naar zorgen dat (regie bij de zorgvrager). Dit zijn we nog niet gewend. De omslag is door zorginstellingen en gemeenten al gemaakt, maar vraagt nog om verdere ontwikkeling.

Het onderwijs moet gaan passen bij de nieuwe manieren van werken. Het betekent voor de extramurale en intramurale zorg- en welzijnsprofessional, voor de opleider én voor de wijkbewoner een omslag van individueel acteren naar samenwerking over de grenzen van zorg en welzijn heen. Dit vraagt dialoog, gelijkwaardigheid en invloed van alle deelnemers op het proces en de resultaten. We kiezen voor de wijk als ontwikkelplaats. Daar intensiveren we de samenwerking en innoveren ons onderwijs. Actiegericht, lerend en werkend.Ons regionale doel voor het Zorg- en Welzijnspact

Het volwaardig functioneren van mensen ondersteunen door samenhang in de samenwerking van zorg en welzijn, in werken en leren en door instituties heen. Maar vooral: Houd het klein met veel interactie.

Werken aan vier thema’s
Als samenwerkingspartners kiezen we voor vier thema’s waarmee we concreet gaan werken aan het bereiken van onze doelstellingen:

  1. De vrijwilliger en de professional samen actief voor de wijkbewoner.
  2. De wijk is de leerwerk-omgeving voor flexibel onderwijs, door de hele keten van Zorg en Welzijn
  3. Vroegsignalering in de wijk
  4. Gebruik van technologie

In Gelderland zijn tot nu toe vier koploperprojecten aangewezen, maar er komen nog steeds initiatieven bij. Op Zorgpact.nl vindt u alle koplopers in Nederland. Op de website van de Provincie Gelderland www.onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl is een gedeelte ingeruimd voor de initiatieven in onze regio.

Jaaroverzicht 2018 Zorg- en Welzijnspact Gelderland
Jaaroverzicht 2017 Zorg- en Welzijnspact Gelderland
Volgspot Publieksversie GLD