SectorplanPlus

Logo SectorplanPlusSectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

  • Nieuwe instroom van medewerkers (ook oriëntatiebanen)
  • Met ontslag bedreigde medewerkers
  • Opscholing via kwalificerende scholing (BBL en HBO opleidingen)
  • Praktijk- en werkbegeleiders

Wanneer een werknemer binnen een van deze groepen valt, komen verschillende scholingsactiviteiten in aanmerking voor subsidie. Het gaat om BBL-trajecten, HBO-duale en -deeltijdtrajecten, en verschillende andere (korter durende) trainingen en opleidingen.

Ruim 21 miljoen via WZW
Voor regio Midden- en Zuid Gelderland komt er via WZW ruim €17 miljoen beschikbaar voor Verpleeghuiszorg en 4 miljoen voor de overige branches. Een mooie kans om uw opleidingsprojecten mede te financieren! WZW roept op om vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt, uit te gaan van een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering van deze impuls.

Meer informatie over SectorplanPlus vind je op www.sectorplanplus.nl.

SectorplanPlus heeft in tijdvak 4 een enorme vlucht genomen. Ten opzichte van het eerste tijdvak is het aantal deelnemers waarvoor subsidie is aangevraagd in tijdvak 4 verzesvoudigd. Dat is één van de constateringen in de tussentijdse evaluatie van de subsidie. Eind januari is door Bureau Bartels een derde onderzoeksrapport over SectorplanPlus verschenen. Dit rapport geeft zicht op de resultaten tot nu toe. Download het rapport hier.

Neem voor meer informatie over SectorplanPlus contact op met Maurits Follender via 026-389 89 83 / m.follendergrossfeld@wzw.nl.