SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op:

  • nieuwe instroom;
  • met ontslag bedreigde werknemers;
  • opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

Subsidie vanuit SectorplanPlus zal in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties, waaronder WZW, in verschillende tijdvakken beschikbaar komen voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Voor SectorplanPlus heeft het Ministerie van VWS landelijk €320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen ) is voor de overige sectoren in Zorg en Welzijn (incl. uitvoeringskosten). SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering.

Ruim 21 miljoen via WZW
Voor regio Midden- en Zuid Gelderland komt er via WZW ruim €17 miljoen beschikbaar voor Verpleeghuiszorg en 4 miljoen voor de overige branches. Een mooie kans om uw opleidingsprojecten mede te financieren! WZW roept op om vanuit een collectieve verantwoordelijkheid voor een gezonde regionale arbeidsmarkt, uit te gaan van een gezamenlijke aanpak en een duurzame investering van deze impuls.