Anders leren

Kennis kan op vele manieren worden opgedaan. Een leven lang leren wordt steeds belangrijker. Informeel leren is het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door praktijkervaringen.

“Als we leren doen we dit voor 94 procent informeel”

Medewerkers leren door samen te werken met collega’s, mee te maken hoe een andere afdeling werkt, gesprekken met de leidinggevende of een uitwisseling. Informeel leren is iets dat we altijd al doen, maar zetten we nog niet structureel in als leermiddel. Wij willen als werkgeversvereniging graag bereiken dat onze leden op een laagdrempelige manier de kennis en kunde van collega-instellingen meer benutten. Ook kunnen medewerkers ervaren dat het leuk is om eens bij een andere organisatie te kijken en nieuwe ervaringen op te doen.