Arbeidsmarkt en onderwijs

Om kwaliteit van zorg en dienstverlening in de sector te waarborgen is goede afstemming nodig tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Niet alleen nu maar ook in de toekomst moeten (aankomend) medewerkers goed toegerust hun werk kunnen doen. WZW neemt een actieve rol om het onderwijs te verbinden met de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Samen voor voldoende en gekwalificeerde medewerkers!