HRM

WZW ondersteunt haar leden op gebied van personeels-, arbeidsmarkt- en organisatievraagstukken. Speerpunten daarbij zijn de beleidsthema’s Duurzame inzetbaarheid, Strategische arbeidsmarktbeleid, Instroom en imago en Afstemming arbeidsmarkt – onderwijs.