HRM

WZW ondersteunt haar leden op gebied van personeels-, arbeidsmarkt- en organisatievraagstukken. Speerpunten daarbij zijn de programmalijnen: Goed werkgeverschap, Leven Lang Ontwikkelen (waaronder Loopbaanontwikkeling), Beeldvorming en Innovatie.