Geplaatst op 18 juni 2020 11:23

Gio de Greef toegetreden tot RvT WZW

De Algemene Ledenvergadering WZW heeft ingestemd met de toetreding van Gio de Greef als lid van de Raad van Toezicht van WZW. Met zijn komst per 1 juni heeft de werkgeversvereniging versterking gekregen van een RvT-lid, dat nauwe betrokkenheid heeft bij de sector Zorg en Welzijn én de regio.

Gio de Greef

Gio de Greef is lid van de Raad van Bestuur van IrisZorg, een organisatie in de verslavingszorg voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar in Gelderland en Overijssel en tevens lid van WZW. Als lid van de Raad van Toezicht van WZW kan hij vanuit zijn kennis en ervaring de verbinding maken met de verslavingszorg en GGZ.
Daarnaast heeft hij een achtergrond als bedrijfseconoom en grote affiniteit met innovatie. Daarover zegt hij zelf: ’Ik wil graag een bijdrage leveren aan de continuïteit en ontwikkeling van de waarden waar WZW voor staat. In een krapper wordende arbeidsmarkt en verandering van de zorgvraag blijft WZW, in mijn optiek, in haar rol op het gebied van innovatie en samenwerking tussen partijen in de zorg en welzijn. Mijn bijdrage als RvT-lid zal bestaan uit het prikkelen vanuit gedegen kennis van en visie op de zorgsector, bedrijfsvoering, verandermanagement, financiën en bestuur.’

De Raad van Toezicht van WZW bestaat naast Gio de Greef uit mw. drs. Toke Piket (Voorzitter RvT WZW en Bestuurder Abrona), dhr. drs. Peter van Mulkom (Bestuurder ROC Nijmegen), dhr. drs. Arjan Hakbijl RA (Bestuurder Ziekenhuis Gelderse Vallei) en dhr. E. van der Graaf (Directeur dienstverlening Pluryn). De Raad van Toezicht heeft hiermee een evenwichtige samenstelling waarin zowel de verschillende branches van Zorg en Welzijn én de samenwerking met onderwijs goed tot hun recht komen.