Geplaatst op 1 maart 2021 11:58

Focus op de inzetbaarheid van je vrouwelijke medewerkers 45+!

Aandacht voor de overgang in de zorgsector.

Over de overgang wordt niet of nauwelijks gesproken. Om positieve invloed uit te oefenen op de inzetbaarheid van de medewerkers in de overgang moet hier verandering in komen!

Waarom? Er zijn tal van goede redenen om aandacht te creëren voor de overgang binnen je inzetbaarheidsbeleid.

 • De gemiddelde leeftijd neemt verder toe, dus er zijn steeds meer werkende vrouwen in de overgang.
 • 4 op de 5 vrouwen ervaart symptomen van de overgangsfase, maar kan deze symptomen niet altijd duiden.
 • Uit onderzoek blijkt een sterk negatieve samenhang tussen overgangsklachten en werkvermogen.
 • Ondersteuning en aandacht voor de overgang beperken het verzuim en besparen kosten.
 • Door kennis, aandacht en ondersteuningsmogelijkheden vergroot je motivatie, tevredenheid en betrokkenheid van deze doelgroep.

Heb je de ambitie om te investeren in de inzetbaarheid van je vrouwelijke medewerkers 45+? Frank Brinkmans neemt je tijdens deze online bijeenkomsten mee hoe je de focus kan leggen op het arbeidspotentieel van de 45+ vrouwen!

Wie is Frank Brinkmans?

Frank is Regisseur Duurzame inzetbaarheid bij Nationale Nederlanden. Een man die je meeneemt in arbeidspotentieel van de 45+ vrouwen? Zeker! Frank ondersteunt werkgevers bij het terugdringen van uitval en bij het verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers. Hij heeft zich verdiept in meerdere onderwerpen zoals kanker in relatie tot werk, huis van werkvermogen, mantelzorg en dus ook de overgang in relatie tot werk. Hij is de man die erkent dat de overgang een grote invloed heeft op de arbeidstevredenheid en -inzetbaarheid van vrouwen. Hij is zich gaan verdiepen in het onderwerp en heeft daarmee veel kennis opgedaan. Tegenwoordig ondersteunt hij werkgevers om vorm te geven aan dit onderwerp binnen het inzetbaarheidsbeleid van veel zorg -en welzijnsorganisaties.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de invloed die jouw organisatie kan uitoefenen op de arbeidsomstandigheden van de medewerker in de overgang. Frank help jou kijken naar je eigen organisatie in relatie tot deze doelgroep. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Ziekteverzuim in relatie tot deze doelgroep.
 • Wat heb je al in huis om deze vrouwen te ondersteunen?
 • Welke stappen kun je nemen?
 • Welk speelveld is van belang?
 • Hoe verloopt de communicatie en waarom is communicatie/dialoog van belang?
 • Interventiemogelijkheden

Ben je benieuwd welke beïnvloedingsmogelijkheden er zijn? Meld je dan aan voor een van de online Themabijeenkomsten ‘Focus op de inzetbaarheid van je vrouwelijke medewerkers 45+’. We creëren bewust ruimte voor dialoog en om vragen te stellen door het aantal deelnemers per bijeenkomst te beperken. Er zullen drie bijeenkomsten plaatsvinden voor maximaal 12 deelnemers per bijeenkomst.

VOOR WIE

 • HR-managers/-adviseurs
 • Leidinggevenden (managers/teamleiders)
 • Coaches
 • ARBO-deskundigen
 • Bedrijfsartsen

Er is een maximum van 12 deelnemers per bijeenkomst.

DATUM EN TIJDSTIP

Eerste bijeenkomst:        6 april 2021       09:30-11:00 uur (Let op: deze bijeenkomst is VOL)

Tweede bijeenkomst:     6 april 2021       13:00-14:30 uur (Let op: deze bijeenkomst is VOL)

Derde bijeenkomst:      20 april 2021       13:00-14:30 uur (Let op: deze bijeenkomst is VOL)

VORM
Dit is een online bijeenkomst via Microsoft Teams. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je de link voor aanvang van de bijeenkomst via de mail.

KOSTEN
Deze bijeenkomst is gratis voor leden van WZW.

INFORMATIE
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze online themabijeenkomsten? Neem dan contact op met Projectmanager Duurzame Inzetbaarheid Marlijn ter Maat, m.termaat@wzw.nl of 06 – 82 42 60 07.

AANMELDEN
Je kunt je aanmelden door op een van onderstaande buttons te klikken en het bijbehorende inschrijfformulier in te vullen.
Let op: alle drie de bijeenkomsten zijn reeds vol, als je je nu aanmeldt kom je op de wachtlijst.