Trainingen

Ziekteverzuim te lijf als gecertificeerd anti-werkstress-adviseur

HAN introduceert mastermodule Adviseur Duurzame inzetbaarheid

Bijna een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out of een andere werkgerelateerde psychische ziekte. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress is nu belangrijker dan ooit, onderstreept ook minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De HAN ontwikkelde daarom een speciale module Adviseur Duurzame Inzetbaarheid. De mastermodule leidt op tot adviseur duurzame inzetbaarheid die het stressgerelateerde ziekteverzuim in een organisatie te lijf gaat. De module is erkend door Blik op Werk (BoW) en gaat in augustus 2016 van start.

Psychische klachten zijn de belangrijkste oorzaak van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarmee is ‘psychosociale arbeidsbelasting’ (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Minister Asscher maakte bijna 1 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van werkgevers en werknemers in hun aanpak van dit probleem.

Duurzame inzetbaarheid
De mastermodule Adviseur Duurzame Inzetbaarheid sluit naadloos aan op deze ontwikkelingen. HR-professionals leren duurzame inzetbaarheid integraal op de kaart te zetten binnen een organisatie. Met als doel om werknemers langer gezond, betrokken en aan het werk te houden én om verzuimkosten terug te dringen. De module is ontworpen voor interne en externe HR-adviseurs, A&O-deskundigen en re-integratiedeskundigen. En alle andere professionals op het gebied van arbeidsparticipatie die zich willen specialiseren in duurzame inzetbaarheid.

Topprogramma
De module Adviseur Duurzame Inzetbaarheid wordt gegeven door topdocenten van de HAN, de Baak, Blik op Werk, SKB, Schouten & Nelissen en Triple i Human Capital. Aan de basis van de module staat HAN lector Annet de Lange. Ze heeft het programma voor de module in overleg met de wetenschappelijke raad van Blik op Werk en samen met de kerndocenten van de HAN ontworpen.

Lees verder.
 

Meer informatie is verkrijgbaar via Etty Wielenga van de HAN, telefoon: 06 22 66 13 63 / Etty.WielengaMeijer@han.nl.

 

Training

Grensoverschrijdend Verbaal Gedrag
 

Grensoverschrijdend en agressief verbaal gedrag is een toenemend probleem in de zorg. Sommige patiënten hebben weinig respect voor medewerkers en bejegenen hen negatief. Medewerkers die direct te maken hebben met patiënten en bezoekers hebben hier vaak last van. Komt u wel eens in aanraking met grensoverschrijdend verbaal gedrag of wilt u uw medewerkers op dit gebied weerbaarder maken? De training ‘Grensoverschrijdend Verbaal Gedrag’ biedt u concrete tools om hiermee aan de slag te gaan.
 

Training Grensoverschrijdend Verbaal Gedrag
Voor medewerkers die hun weerbaarheid op het gebied van grensoverschrijdend verbaal gedrag willen vergroten.

Inhoud:
Het programma bestaat uit twee onderdelen: u volgt eerst een e-learningmodule voorafgaand aan de trainingsdag. Deze werkwijze wordt ook wel blended learning genoemd.

1.       Serious game: ‘Aanpakken! Omgaan met grensoverschrijdend gedrag.’ Door middel van de e-learning module leert u te anticiperen op grensoverschrijdend verbaal gedrag. U doorloopt verschillende scenario’s waarin u moet handelen op basis van de ABC-methode.

2.       Aansluitend kunt u deelnemen aan een vaardigheidstraining. Deze training borduurt voort op de theorie uit de e-learning module en behandelt de volgende onderwerpen:
- Benoemen van probleemsituaties vanuit uw praktijk;
- Deëscalatietechnieken bij verschillende vormen van agressie;
- Interveniëren en begeleiden bij onderlinge conflicten en hierbij omgaan met dreiging van verplaatsing van de agressie;
- Goed omgaan met een verborgen regeloverschrijding of wet;
- Omgaan met uw eigen emoties bij agressief gedrag;
- Effectief reageren op het dreigen met gevaarlijke voorwerpen;
- Opvangen van boze frustratieverzoeken na het weigeren van een verzoek.

Resultaten:
U bent na afloop mentaal weerbaarder en in het bezit van specifieke vaardigheden voor het verminderen of ombuigen van lichte tot ernstige vormen van grensoverschrijdend verbaal gedrag.

Accreditatie:
Deze training is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V).

Deelnamekosten*:

Leden WZW: € 100,00
Niet leden WZW: € 150,00
E-learning module + vaardigheidstraining

*Genoemde bedragen zijn inclusief lunch en documentatie. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De training vindt alleen doorgang bij een minimale deelname van 8 personen. Op deze training zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Suggesties of informatie?
Neem dan contact op met Pieternel van Heijst via p.vanheijst@wzw.nl / 026 - 38 98 983.