Themadagen en -bijeenkomsten

Seminar Themadagen en -bijeenkomsten

 

1. Themadag Ergocoaches

Binnen de gezondheidszorg is een fysiek (over)belasting een arbeidsrisico. Rug- en schouderklachten zijn echter niet, zoals velen denken, een onvermijdelijke beroepsziekte van verpleegkundigen. Er bestaan meerdere preventieve programma’s en producten om de fysieke belasting terug te dringen die het werk met zich meebrengt.  De meest effectieve manier om dit te doen is om de problemen bij de bron aan te pakken. Het aanstellen van ergocoaches is daar een voorbeeld van.

Ergocoaches zijn teamleden die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting van hun collega’s. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar tillen of transfers maar ook naar fysieke belasting in bredere zin.

WZW zorgt jaarlijks voor extra ondersteuning  van de ergocoaches in de vorm van een themadag met  workshops en algemene bijscholing. Hiermee vergroten we het kennisniveau van deze groep en versterken we het regionale netwerk van ergocoaches.

Voor Arboprofessionals en ergocoaches.
 

2. Themabijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers en het vitaal houden van oudere medewerkers zijn belangrijke thema’s binnen zorg & welzijn. WZW organiseert in dit verband een tweetal speciale  themabijeenkomst over Duurzame Inzetbaarheid.

Voor Arbo- en HR-professionals.

Suggesties of informatie?

Neem dan contact op met Pieternel van Heijst via p.vanheijst@wzw.nl / 026 - 38 98 983. 

 

Website Gezondenzeker.nl

Gezondenzeker.nl is de site over preventie van fysieke belasting en van agressie in de zorg. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt je daarbij. Dit doen we met deze website en door bijeenkomsten te organiseren, zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.

Nieuwsbrief Gezond&Zeker

Gezond&Zeker nr 1, 4 februari 2016

Nieuwsbrief Goed Gebruik
Goed Gebruik, juni 2017
Goed Gebruik, februari 2017

Presentaties themabijeenkomst maart 2014

Fit Vitaal Zorgen WZW
Een leven lang inzetbaar