Coaching

Duurzame Inzetbaarheid – aan de slag met de WZW Zelfregie app 

WZW hecht veel waarde aan de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers uit de sector Zorg en Welzijn. Om blijvend inzetbaar te zijn voor werk zijn zelfregie en zelfeffectiviteit* van medewerkers belangrijke voorwaarden. De WZW Zelfregie app helpt medewerkers bij het versterken van duurzame inzetbaarheid.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Het gaat om het verbeteren van vitaliteit, welbevinden en ontwikkelbehoefte in de loopbaan van de medewerker, met name in een continu veranderende werkomgeving. Van belang is dat de medewerker hierin zelf de  verantwoordelijkheid neemt en bewust bezig is met zijn / haar duurzame inzetbaarheid door te praten over en werken aan zijn / haar ‘fit’ met het werk. Want bij een optimale en constante fit met het werk verbetert de tevredenheid, energie, vitaliteit, bevlogenheid en de kwaliteit van werk.

Vanuit het waardenmodel van het GAM ligt in dit project de nadruk op de zelfregie van de medewerker. Samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en GainPlay Studio faciliteert WZW werkgevers en werknemers door het beschikbaar stellen van (digitale) ondersteuning. Dit doen wij met een app; de WZW Zelfregie app waarmee medewerkers laagdrempelig en goed toegankelijk de eigen zelfeffectiviteit kunnen toetsen. Zelfregie wordt gemeten door “Zelfeffectiviteit“: het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.

Op basis van onderzoek uitgevoerd door het lectoraat HRM van de HAN onder leiding van mevrouw dr. Annet de Lange is zelfeffectiviteit onder te verdelen in vier thema’s:

  • Gezondheid & Vitaliteit
  • Kennis & Vaardigheden
  • Bezieling & Welbevinden
  • Mobiliteit & Flexibiliteit

De WZW Zelfregie app helpt medewerkers bewuster te worden van hun zelfeffectiviteit met behulp van scores op de vier genoemde thema’s. De app ondersteunt de medewerker om inzicht te krijgen in de fit met het werk. Het laat zowel de sterke kanten als verbeterpunten zien. Vervolgens kan de medewerker de uitkomsten van de meting gebruiken om met zijn of haar eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het eigen team, de leidinggevende, een coach of HR-adviseur.

Het zich bewust zijn van de eigen ‘fit’ met het werk en de mate waarin de medewerker daarin zelfregie pakt om een mis-fit te herstellen, verschilt per individu. Waarbij de één van nature de eigen regie pakt, heeft een ander juist grote behoefte aan hulp en ondersteuning. Daarnaast kan de zelfeffectiviteit van een werknemer ook verschillen per thema binnen duurzame inzetbaarheid. Er zijn medewerkers die heel goed voor zichzelf zorgen als het gaat om ontwikkeling of loopbaan, maar weinig oog hebben voor hun eigen draagkracht en zichzelf vervolgens voorbij lopen. De ander zorgt er vanzelfsprekend voor dat de benodigde kennis en kunde voor het werk op orde blijft, maar heeft geen aandacht voor het aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt.

De app is een middel en een begin, hij wordt doorontwikkeld. De tool past binnen een groter geheel waarin we met elkaar werken aan het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met de WZW Zelfregie app willen we het gesprek over duurzame inzetbaarheid binnen organisaties uit Zorg en Welzijn stimuleren.

Momenteel is WZW met haar samenwerkingspartner bezig met een pilot binnen de Driestroom en Oosterpoort ter bevordering van de doorontwikkeling van de app.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieternel van Heijst p.vanheijst@wzw.nl of Alex Boeijen a.boeijen@wzw.nl

* Zelfeffectiviteit: het vertrouwen van een persoon in de eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.