Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar personeel blijft een belangrijk thema in het personeelsbeleid voor zorg & welzijn.  De werknemer is meer en meer verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid en verwerft continu kennis en competentie om aan het werk te komen en te blijven. Werkgevers moeten voorwaarden scheppen zodat deze werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen.

WZW ondersteunt haar leden op dit gebied door het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor  (Arbo) professionals.  Tijdens deze bijeenkomsten werken de gezamenlijke Arbo-coördinatoren het thema duurzame inzetbaarheid  verder uit in thema’s die vallen binnen het vitaliteitsbeleid.

De themabijeenkomsten van het Arbo netwerk worden gebruikt om een visie te ontwikkelen voor de leden van WZW.  De deelnemers werken diverse tools en instrumenten uit om hun doelstellingen te bereiken.

Checklist EHRM
Met de checklist EHRM kunt u een goed beeld vormen over een (E)- health product dat u wellicht wilt gaan gebruiken in uw organisatie. De checklist kan ook gebruikt worden door zelfstandigen: vervang ‘de medewerker’ door ‘ik’. Geef in onderstaande box aan welk van de zeventien criteria het meest van belang zijn voor uw organisatie door een vink te zetten achter de essentiële criteria. Gebruik daarna de vragen van checklist om inzicht te krijgen in hoeverre het product voldoet aan de door u gekozen criteria. 
Checklist