Duurzaam Diensten Delen

Zorg- en welzijnsorganisaties, aangesloten bij WZW, hebben de handen ineen geslagen om diverse HR-diensten met elkaar te ontwikkelen en te delen. Dit doen zij vanuit het gedachtegoed van het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM), waarbij het “voor en door elkaar” principe en samenwerking tussen of boven organisaties centraal staan. Kennis, expertise, duurzame samenwerking en concrete diensten op gebied van HR-thema’s komen daarmee samen in het Duurzaam Diensten Delen, dat door WZW gefaciliteerd wordt.

Voor zorg- en welzijnsorganisaties blijkt het lang niet altijd zo eenvoudig om hun HR-diensten intern goed en betaalbaar te (blijven) regelen. Ook het extern oplossen van deze dienstverlening is soms niet wenselijk. Met Duurzaam Diensten Delen bundelen we onze krachten op dit gebied en kunnen we HR-diensten samen veel efficiënter en effectiever inzetten. Het is dan niet meer nodig om alle kennis en expertise zelf in huis te hebben; vanuit het netwerk is het dan altijd beschikbaar. Daarbij blijft de continuïteit geborgd, expertise actueel gehouden en ontsluit het netwerk kennis en informatie.

 

Wat kan Duurzaam Diensten Delen voor u betekenen?

 1. Het gebruik maken van concrete HR-diensten
  Informatie over de beschikbare diensten vindt u hiernaast in het overzicht van diensten.
 2. Het delen van kennis
  Er zijn diverse forumgroepen (netwerkgroepen), waarbij u zich bij kunt aansluiten (meer informatie onder het kopje “Forumgroep Duurzaam Diensten Delen”).
 3. Het laagdrempelig samenwerken op gebied van een nieuw of bestaand HR-thema en het vinden van netwerkpartners
  Stuur een mail naar info@wzw.nl onder vermelding van Duurzaam Diensten Delen en u wordt in contact gebracht met de projectleider.
 4. Als u behoefte heeft aan een nieuwe forumgroep rondom een HR-thema of een nieuw te ontwikkelen dienst.
  Wilt u de behoefte hieraan bij andere instellingen in het WZW-netwerk peilen, stuur dan een mail naar info@wzw.nl  
 5. Andere vragen gerelateerd aan diensten delen en vragen over een van de onderstaande ontwikkelthema’s kunt u sturen naar info@wzw.nl

Rondom de onderstaande ontwikkelthema’s zijn netwerkgroepen geformeerd:
Overzicht netwerkgroepen

 • Mediation (thema’s zijn o.a. conflictbemiddeling, preventieve interventies)
 • Commissies (thema’s zijn o.a. bezwarencommissie, vertrouwenspersoon, klachtencommissie medewerkers, bezwarencommissie Sociaal Plan)
 • Leren en Ontwikkelen (thema’s zijn o.a. ontwikkeling van trainingen, aanbieden/ faciliteren van trainingen op gebied van arbeidsmarkt, deskundigheidsbevordering, persoonlijke ontwikkeling)
 • Nieuwe diensten (te ontwikkelen thema’s zijn o.a. juridisch advies, gezondheidsmanagement, subsidies)
 • Dienstenwinkel (extern onder de aandacht brengen van diensten en wat daar voor nodig is)
   

Ruimte om te groeien

Eind 2015 is een aantal werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van enkele HR-diensten. Dit wordt gedaan volgens een duurzaam model, waarbij sprake is van continue groei en (door)ontwikkeling. De facilitering is centraal georganiseerd, vorm en voorwaarden zijn uniform en er wordt gebruik gemaakt van bestaande technologieën. Duurzaam Diensten Delen werkt vanuit het denken-doen-denken-doen-principe. Dat wil zeggen: klein beginnen, continu reflecteren en leren met ruimte om in volume en kwaliteit te groeien.

 

Forumgroep Duurzaam Diensten Delen

Op www.werkeninzorgenwelzijn.nl is de forumgroep ‘Duurzaam diensten delen’ ingericht. In deze forumgroep komen kennis, expertise, informatie en netwerkpartners samen. U heeft een eigen account nodig om aan de forumgroep ‘Duurzaam diensten delen’ deel te nemen. U leest hier hoe u dit aan kunt maken en hoe u gebruik kunt maken van de forumgroepen.

Zodra u een e-profiel heeft aangemaakt en ingelogd bent kunt u zich aansluiten bij de forumgroep Duurzaam Diensten Delen. U vindt deze op www.werkeninzorgenwelzijn.nl in het hoofdmenu onder 'Forumgroepen' of klik op deze link om direct naar de webpagina van de forumgroep te gaan.

 

(Arbeidsmarkt)trainingen

Binnen Duurzaam Diensten Delen zijn verschillende arbeidsmarkttrainingen beschikbaar gesteld. U kunt deze terugvinden via de website van het Transitiebedrijf, www.transitiebedrijf.nl.