Verzuimhelpdesk

Het verzuim binnen de sector Zorg en Welzijn is helaas hoger dan in de meeste andere sectoren. WZW ondersteunt haar leden die vragen hebben omtrent verzuimbegeleiding. WZW en de arbeidsdeskundigen van Vitaal Verder zijn de samenwerking aangegaan om WZW-leden te ondersteunen en om handvatten en adviezen aan te reiken als het gaat om ziekteverzuim gerelateerde onderwerpen.

Als lid van WZW ontvang je gratis advies via de Verzuimhelpdesk van Vitaal Verder. Daarnaast krijg je 20% korting op arbeidsdeskundig advies. Vervolgens is het mogelijk via het Transitiebedrijf van WZW een 2e spoor traject uit te laten voeren.

Stel jij als HR-professional jezelf wel eens de vraag: hoe zat het ook alweer? Is er nieuwe wet- en regelgeving waar ik rekening mee moet houden? Onderneem ik de juiste stappen? Of denk je wel eens: een spanningspartner zou nu welkom zijn of kon ik maar even snel deskundig advies van een expert inwinnen. Helpdesk Verzuim kan hierin voorzien!

De Helpdesk Verzuim kun je inzetten voor:

 1. Ondersteuning, advies en het verkrijgen van handvaten door een expert, in jouw vragen binnen casuïstiek. Lees onderstaande voorbeeldcasus.
 2. Het helpen interpreteren en op een juiste manier toepassen van (nieuwe) regelingen en UWV- of cao aanpassingen/afspraken.

Voorbeeld casus
Een werknemer is gedurende de termijn WVP (Wet verbetering poortwachter) van gedachten veranderd. Waarbij zij tijdens haar ziekte altijd uitgesproken heeft niet terug te willen keren bij de eigen werkgever, verklaart zij na 1,5 jaar dit alsnog te willen. De werkgever vraagt hierop een deskundigoordeel aan bij UWV. De werkneemster wordt in het gelijk gesteld: werkgever heeft niet voldoende gedaan aan re-integratie. Dit maakt dat er een reëel risico komt op een sanctie voor de werkgever.
Er wordt telefonisch een stappenplan voorgesteld aan de werkgever:

 • Advies geven om opnieuw de belastbaarheid in kaart te laten brengen door de bedrijfsarts.
 • Vervolgens wordt een aanvullend arbeidsdeskundig (AD) onderzoek ingezet waarin duidelijk beschreven wordt wat er gebeurd is, en ook wat gedurende de gehele periode de interne mogelijkheden zijn (geweest).
 • Daarbij is het advies een begeleidend schrijven bij de aanvraag WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) mee te sturen waarbij meer uitleg gegeven wordt over de achtergronden.

In de beschreven casus kan de Helpdesk bijvoorbeeld ingezet worden voor;

 • Het vragen van een advies over het wel of niet inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek ten opzichte van bijvoorbeeld een deskundigenoordeel bij UWV.
 • Een sparingsmoment over welk soort spoor 2 van toepassing zou kunnen zijn.
 • Gebruik maken van de expertise en kennis over de interventie mogelijkheden in deze situatie.
 • Check mogelijkheid over hoe bepaalde ontwikkelingen op de juiste wijze vast te leggen.
 • Toetsen of jij als casemanager op de goede weg zit.

De nieuwste regelingen
Helpdesk verzuim helpt jou met het interpreteren en op een juiste manier toepassen van nieuwe regelingen en cao aanpassingen etc. De afgelopen periode hebben de volgende regelingen hun intrede gedaan:

 • Geen beoordeling meer op en rondom het eigen functieniveau bij het zoeken naar passend werk, maar alle functies op en onder het eigen functieniveau.
 • Bij vragen dient de arbeidsdeskundige van UWV contact te zoeken met de primaire arbeidsdeskundige, net zoals dit geldt voor de bedrijfsarts en verzuimarts.
 • Bij beoordeling na EWT, kan en mag er geen sanctie meer worden toegekend.
 • Advies hierbij: niet loon langer doorbetalen, maar de werknemer een voorschot aan laten vragen. UWV kan aansprakelijk gesteld worden.
 • Bij ‘ziek uit dienst’ (na een tijdelijk contract) en de voormalig werkgever is ERD-ZW betekent dit dat er naar spoor 1 gekeken moet worden alsof het een eigen werknemer betreft.
 • Re-integratie activiteiten worden in de meeste zorg CAO’s op 100% loondoorbetaling ingezet. Dit betekent echter niet altijd duurzaamheid. Advies is dit duidelijk te benoemen in de evaluaties.

Vragen?
Je kunt bij de Verzuimhelpdesk terecht voor al je vragen omtrent verzuim. Deze telefonische helpdesk is bereikbaar via 085 – 401 96 43. Voor meer informatie kun je ook mailen naar info@vitaalverder.nl.