Subsidievoordelen

Binnen Zorg en Welzijn zijn er veel subsidiemogelijkheden op het gebied van HR, opleidingen, zorginnovatie en duurzame inzetbaarheid. WZW ondersteunt haar leden bij subsidieaanvragen en werkt daarin samen met Finestri Subsidie Management.

Als lid van WZW ontvang je:

 • Gratis advies via de subsidie helpdesk van Finestri (werk en leren).
 • 10% korting op het vervolgtarief, waarbij geldt: no cure no pay.

Wil jij:

 • Weten welke subsidies er zijn?
 • Subsidies optimaal benutten?
 • Subsidie vinden voor innovatieve plannen?
 • Een vraag stellen over administratie of verantwoording?

Neem dan contact op met de telefonische subsidie helpdesk van Finestri via: 085 – 06 580 08 of stuur een e-mail naar info@finestri.nl.


Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsband van de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is ingedeeld in zes thema’s:

 • Instroom arbeidsmarkt
 • Instroom werknemers
 • Behoud werknemers
 • Op-, bij- en nascholing
 • Experimenten en innovatie
 • Corona gerelateerde subsidies


Overzicht relevante subsidiedeadlines

Subsidieregeling Praktijkleren – van 2 juni t/m 16 september 2021
Dit is een subsidie die werkgevers stimuleert om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Het is een tegemoetkoming voor de kosten voor begeleiding. Er is € 2.700 per praktijk- of leerwerkplaats beschikbaar. Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2021, 9:00 uur t/m 16 september 17:00. Meer informatie.

Stagefonds Zorg – van 20 augustus t/m 1 oktober 2021
Dit is een vergoeding voor zorginstellingen die stages realiseren voor leerlingen die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal-agogische opleiding, of een opleiding tot dokters-, apothekers- of tandartsassistent volgen. Je kunt van vrijdag 20 augustus 2021 t/m woensdag 1 oktober 2021 subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2020-2021. Meer informatie.

Implementatie- en opschalingscoaches – 1 september 2021
Via de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor een coachingstraject van maximaal vier maanden, tot een bedrag van 5.000 euro. Daarbij ondersteunt een coach een innovator bij een vraagstuk op het gebied van implementatie of opschaling van hun bestaande innovatie. Op woensdag 1 september opent de vijfde en laatste subsidieronde. Meer informatie.

SLIM-subsidie – van 1 t/m 30 september 2021
De SLIM-subsidie is bedoeld voor ondernemers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Van 1 t/m 30 september 2021 kun je de SLIM-subsidie aanvragen. Meer informatie.

Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling – vóór 1 oktober 2021
Deze regeling financiert opleidingen in een Jeugd ggz-instelling die zorg biedt aan jongeren tot 18 jaar. Je kunt deze subsidie ieder jaar vóór 1 oktober aanvragen. Meer informatie.

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) – najaar 2021, in september bekend
Werk je bij een zorginstelling die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet? En wil je bijdragen aan meer tijd voor zorg, betere zorg en meer werkplezier in de wijkverpleging? Dan is de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) misschien iets voor jouw zorginstelling. In het najaar van 2021 gaat de SOW voor een tweede keer open. Begin september maken zij bekend wanneer de tweede ronde start. Meer informatie.

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) – t/m 31 december 2021
Deze regeling stimuleert e-health activiteiten, die ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Aanvragen kan t/m 31 december 2021. Meer informatie.

Tel mee met Taal – 1 januari 2022
Als werkgever is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van werknemers leidt. De subsidie is te gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Een nieuwe subsidieronde voor werkgevers opent op 1 januari 2022. Meer informatie.

STAP-budget-subsidie Leven lang ontwikkelen – nieuwe subsidie vanaf 1 maart 2022
Als Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Meer informatie.