Subsidievoordelen

Binnen Zorg en Welzijn zijn er veel subsidiemogelijkheden op het gebied van HR, opleidingen, zorginnovatie en duurzame inzetbaarheid. WZW ondersteunt haar leden bij subsidieaanvragen en werkt daarin samen met Finestri Subsidie Management.

Als lid van WZW ontvang je:

 • Gratis advies via de subsidie helpdesk van Finestri (werk en leren).
 • 10% korting op het vervolgtarief, waarbij geldt: no cure no pay.

Wil jij:

 • Weten welke subsidies er zijn?
 • Subsidies optimaal benutten?
 • Subsidie vinden voor innovatieve plannen?
 • Een vraag stellen over administratie of verantwoording?

Neem dan contact op met de telefonische subsidie helpdesk van Finestri via: 085 – 06 580 08 of stuur een e-mail naar info@finestri.nl.


Subsidiewijzer

Benieuwd naar relevante landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan een kijkje in de subsidiewijzer, een handige digitale tool. De subsidiewijzer is ontwikkeld door Regioplus, het samenwerkingsband van de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Het geeft een duidelijk overzicht van alle mogelijke subsidies in de sector Zorg en Welzijn. Het overzicht van deze landelijke regelingen is in de subsidiewijzer ingedeeld in vier thema’s:

 • Kiezen en Toeleiden
 • Leren en Opleiden
 • Werken en Behoud
 • Innoveren en Experimenteren

Overzicht relevante subsidiedeadlines

NL leert door (scholing)
De subsidieregeling NL leert door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd. Het maakt daarbij dus niet uit of u in loondienst bent, een flexibel contract hebt of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de subsidieregeling gebruik maken van kosteloze scholing, begeleiding of ontwikkeladvies. Het huidige aanbod op de site is tot 31 december 2021 beschikbaar. Staat jouw opleiding er nu niet tussen; kijk dan begin 2022 naar het nieuw beschikbaar gestelde aanbod! Meer informatie.

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) – t/m 31 december 2021
Deze regeling stimuleert e-health activiteiten, die ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Aanvragen kan t/m 31 december 2021. Meer informatie.

Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) – 1 t/m 31 januari 2022
Om samenwerking tussen mbo-instellingen en innovatieve bedrijven te bevorderen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen scholen, het bedrijfsleven en regionale overheden. Omdat de resultaten boven verwachting waren, is besloten het RIF ook voor de periode 2019-2022 te continueren. Er wordt voor deze periode opnieuw 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van 1 januari tot en met 31 januari 2022 kunt u een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo. Meer informatie.

Tel mee met Taal – 1 januari 2022
Als werkgever is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid van werknemers leidt. De subsidie is te gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen. Een nieuwe subsidieronde voor werkgevers opent op 1 januari 2022. Meer informatie.

STAP-budget-subsidie Leven lang ontwikkelen – nieuwe subsidie vanaf 1 maart 2022
Als Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.
Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden bij UWV het STAP-budget aanvragen. Meer informatie.

Stimuleringsregeling stageplaatsen huisartsen- en eerstelijnszorg
Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit komt door een verschuiving van zorgtaken naar de eerstelijnszorg en het gebrek aan stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners (POH’s) en triagisten. Om het tekort aan stageplaatsen regionaal aan te pakken heeft SSFH de stimuleringsregeling in het leven geroepen. Doel van de stimuleringsregeling is om de instroom te vergroten door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten die in de regio bijdragen om het tekort aan stageplekken aan te pakken. Denk hierbij aan:

 • Het opzetten van een regionaal stagebureau;
 • Betere afstemming en samenwerking met opleidingsinstituten;
 • Het ontlasten van de werkgever door innovatieve stagevormen en stagebegeleiding;
 • De financiële bijdrage bedraagt maximaal 50% van de projectkosten (met een maximum van € 25.000). In 2021 is een bedrag van € 165.000 beschikbaar.

Lees meer hierover op de website van de SSFH.