Het Transitiebedrijf

Het Transitiebedrijf is onderdeel van WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Midden- en Zuid-Gelderland. Wij werken vanuit het principe “voor én door elkaar”.  Dit betekent dat onze dienstverlening gericht is op organisaties in zorg en welzijn in onze regio. En dat wij voor coaching en begeleiding van medewerkers gebruik maken van loopbaan- en re-integratiedeskundigen uit ons regionale netwerk. Dankzij ons brede (inter)sectorale netwerk pakken wij loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken effectief op.

In opdracht van de zorg- en welzijnswerkgevers in Gelderland, heeft WZW in 2013 het Transitiebedrijf opgericht. Het Transitiebedrijf ondersteunt bij door- en uitstroom van (boventallige) medewerkers en begeleidt naar nieuw, passend en duurzaam werk. Samen krijgen we talent op de juiste plek, behouden we werkzekerheid en voorkomen we WW. Werknemers en werkgevers hebben in grote mate zelf regie over het transitieproces.

Meer informatie over het Transitiebedrijf vind je hier.