Het Transitiebedrijf

Het Transitiebedrijf ondersteunt organisaties bij de door- en uitstroom van (boventallige) medewerkers en de begeleiding naar nieuw, passend en duurzaam werk.

Het Transitiebedrijf is onderdeel van WZW en biedt onder meer dienstverlening op het gebied van talentontwikkeling en persoonlijke loopbaanontwikkeling van medewerkers. Het Transitiebedrijf maakt werk van talent!

Meer informatie over het Transitiebedrijf vind je hier.