Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning

Als organisatie wilt u nu en in de toekomst de juiste medewerkers op de juiste plek hebben. Strategische Personeelsplanning (SPP) is in dat geval een instrument dat helpt om een voldoende kwantitatief en kwalitatief personeelsbestand op te bouwen dat een gezonde bedrijfsvoering mogelijk maakt.

SPP helpt om inzicht te krijgen in de vraagzijde, de aanbodzijde en welke ontwikkelingen zich afspelen op de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt een aantal zaken in kaart gebracht: 

  • Kwantitatieve aantallen
  • Kwalitatieve aspecten (competenties, feitelijke en verwachte bijdrage en productiviteit, groeipotentieel)
  • Kosten (de prijs van arbeid) en het type arbeidsrelatie (vaste dienst, tijdelijk, flexibele schil).

SPP analyseert daarmee kwantiteit, kwaliteit, kosten en relatie, ofwel KKKR, ook wel aangeduid als K3R. 

SPP in haar rijkste vorm is een handige tool die ervoor zorgt dat HR, opleidingen en visie samen komen. WZW ondersteunt u hier graag bij. Dit doen we door middel van:

Interesse? Houd onze agenda in de gaten of neem contact op met Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026-3898983.