Leernetwerk SPP

Leernetwerk SPP

Omdat de beste resultaten soms komen uit kleine dingen is er een leernetwerk SPP opgestart.
WZW is een verbinder en aan dit netwerk nemen HR adviseurs deel van onze leden. Het leernetwerk komt twee keer per jaar samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. SPP is een terugkerend proces en dit vraagt om adaptiviteit. Tijdens de bijeenkomsten worden best practices en knelpunten gedeeld. Zo nodig kan een externe adviseur betrokken worden.

Deelnemers aan het leernetwerk hebben al kennis van SPP en zijn bezig of willen SPP binnen hun eigen organisatie inzetten. Omdat de kennis al aanwezig is, gaat het met name om implementatie, borging en resultaten. 

Voor meer informatie over het leernetwerk en uw mogelijke deelname neemt u contact op met Tjerry Verhoeven t.verhoeven@wzw.nl / 026 - 38 98 983.