Arbeidsmarktinformatie

Arbeidsmarktinformatie

WZW ondersteunt u als lidinstelling in brede zin bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategische personeelsplannen. Kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de arbeidsmarkt op de middellange- en lange termijn vormt hiertoe een belangrijke basis. WZW rekent het in kaart brengen van de informatiebehoefte onder haar leden, de afstemming daarover met de aanbieders van strategische arbeidsmarktinformatie en het verzamelen en presenteren van diezelfde arbeidsmarktinformatie dan ook tot haar kerntaken. Bovendien vervullen we een centrale rol in de afstemming met het onderwijs, het vormgeven aan arbeidsmarktcommunicatie en het leveren van een bijdrage aan (complexe) mobiliteitsvraagstukken.

Arbeidsmarktmonitor 
WZW heeft voor haar regio's Rivierenland, Nijmegen, Arnhem en Ede arbeidsmarktrapporten opgesteld. WZW arbeidsmarktmonitor geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de vier WZW­ÔÇÉregio's voor de sector Zorg en Welzijn.

2016:

Intersectorale arbeidsmarktmonitor Gelderland (2017)
De kansen op werk in Gelderland verschillen per subregio (Arnhem, Nijmegen, Rivierenland, Foodvalley). In Foodvalley neemt de werkgelegenheid naar verwachting het meest toe in 2017. Daarnaast is er een mismatch tussen het opleidingsaanbod en de vraag naar opgeleiden. Dit zijn onder meer de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek naar de intersectorale arbeidsmarkt Gelderland, dat WZW onlangs heeft uitgevoerd.
Intersectorale arbeidsmarktmonitor Gelderland

Factsheet verpleegkundigen HBO+ (2017)
De WZW factsheet verpleegkundigen HBO+ geeft een schets van de arbeidsmarkt voor specialistische verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Een groep waar nog weinig arbeidsmarktinformatie over bekend is. Met deze factsheet geven we kennis voor uw in- door- & uitstroombeleid.  

Factsheet Arbeidsmarkt eerste lijn (2017)
De factsheet Arbeidsmarkt eerste lijn schetst de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt voor huisartsenpraktijken en doktersassistenten.

Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn (2016)
WZW heeft in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen themarapport werkvermogen 55+ ontwikkeld. Het rapport gaat in op het werkvermogen van 55+ in Zorg en Welzijn. De resultaten roepen op tot het ontwikkelen en het delen van kennis over preventief levensfasebewust personeelsbeleid om het werkvermogen van de ouder wordende professional in de sector te kunnen waarborgen.
Themarapport Werkvermogen 55+ Zorg en Welzijn

Arbeidsmarktperspectief niveau 1 en 2 (2016)
Met de factsheet Arbeidsmarktperspectief geeft WZW inzicht in de arbeidsmarktontwikkeling omtrent zorghulp niveau 1 en helpende niveau 2. 

Themarapport Flexibiliteit (2016)
Naast de jaarlijkse arbeidsmarktmonitor heeft WZW met het themarapport Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn ingezoomd op het thema flexibiliteit. Belangrijkste constatering in dit themarapport is dat het lijkt alsof er heel veel geïnvesteerd wordt in kwaliteit en opleiding van medewerkers, maar in de praktijk blijkt de inzet van middelen gericht op behoud van kwaliteit in plaats van op verbeteren.

Themarapport Investeren in flexwerkers in Zorg en Welzijn 

Regioportretten RegioPlus (2017)
Etil Regioportret Midden-Gelderland
Etil Regioportret Zuid-West-Gelderland

Arbeidsmarktmonitor 2015:

AZW Actueel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2016
AZW Actueel van het onderzoeksprogramma AZW. Voor de eerste keer bevat het rapport dit jaar ook cijfers over de Eerste lijn.

In het rapport wordt stil gestaan bij:

  • Geactualiseerde cijfers voor de sector Zorg en WJK over 2015;
  • Kwartaalcijfers in- en uitstroom branches 2014-2016;
  • Kwalitatieve informatie over de arbeidsmarkt;
  • ‘Eye-openers’.

AWZ geeft hiermee een voorlopige update van de gegevens die zijn vermeld in het Integrerend Rapport 2015 en Toekomstverkenning 2015. Aansluitend verschijnt aan het eind van het jaar een omvattend en integrerend jaarrapport.

Rapport AWZ Actueel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjerry Verhoeven, t.verhoeven@wzw.nl / 026 - 38 98 983.