Geplaatst op 10 oktober 2019 10:53

Algemene Ledenvergadering WZW

De Raad van Toezicht van WZW nodigt u van harte uit voor de tweede Algemene Ledenvergadering WZW van 2019. Tijdens deze ALV nemen wij u mee in de laatste stand van zaken van WZW en belichten we in een inhoudelijk gedeelte het thema Flexibilisering van de arbeidsmarkt vanuit verschillende invalshoeken.
Wij doen graag een beroep op uw actief lidmaatschap van WZW en hopen u te ontmoeten op donderdag 21 november. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Bestuurders
  • HR-managers
    van aangesloten organisaties bij WZW.

 

INHOUD
Tijdens het eerste, formele gedeelte van de ALV krijgt u een toelichting op de stand van zaken bij WZW, ligt de begroting 2020 ter goedkeuring voor u en staat het thema Governance op de agenda.

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst staat het inhoudelijke thema ‘flexibilisering van de arbeidsmarkt’ centraal. Het aantal flexibele krachten en ZZP’ers in Zorg en Welzijn neemt toe. Dit brengt risico’s met zich mee op het gebied van kwaliteit, continuïteit, kosten en arbeidsinhoud. Hoe ga je als organisatie om met de huidige, flexibele arbeidsmarkt? Waarom kiezen medewerkers voor flexibiliteit en wat kunnen we daar van leren? Welke oplossingsrichtingen zijn er om in de regio samen vorm te geven? Vanuit diverse invalshoeken zal inbreng op dit vraagstuk gegeven worden om vervolgens met elkaar hierover het gesprek aan te gaan.

PROGRAMMA

14.45 – 15.00 uur     Ontvangst met koffie en thee
15.00 – 15.45 uur     Algemene Ledenvergadering WZW
15.45 – 17.00 uur     Inhoudelijk deel: Flexibilisering van de arbeidsmarkt
17.00 – 17.30 uur     Netwerkborrel en gelegenheid om het nieuwe kantoor van WZW te bekijken.

 

Datum
Donderdag 21 november, 14.45 tot 17.30 uur

Locatie
WZW, Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de aanmeldlink onderaan deze pagina.

Informatie
Heeft u nog vragen over de Algemene Ledenvergadering WZW, neem dan contact op met Wendy Penning, w.penning@wzw.nl / 026 389 89 83.

Stukken vooraf
Vooraf krijgt u van ons de stukken toegestuurd.

Op deze bijeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden op www.wzw.nl

 

>>AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<