Geplaatst op 26 februari 2019 13:55

Algemene ledenvergadering WZW

De Raad van Toezicht van WZW nodigt u van harte uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering WZW van 2019. Tijdens deze ALV nemen wij u mee in alle ontwikkelingen en doen wij, door u uit te nodigen, graag een beroep op uw actief lidmaatschap van WZW.

Namens Toke Piket, voorzitter RvT, en Pascalle Neijenhuis, directeur-bestuurder WZW, nodigen wij u van harte uit voor de ALV op donderdagmiddag 25 april!    

Programma
14.45 – 15.00    Ontvangst
15.00 – 16.00    Algemene ledenvergadering

Onderwerpen ALV

  • Opening, vaststellen agenda en mededelingen (Voorzitter RvT, Toke Piket)
  • Verslag 22 november 2018
  • Stand van zaken bureau (directeur-bestuurder Pascalle Neijenhuis)
  • Vaststelling jaarrekening 2018 met goedgekeurde verklaring
  • Voorstellen nieuwe leden Raad van Toezicht
  • Rondvraag en sluiting

Stukken vooraf

Vooraf krijgt u van ons de stukken toegestuurd.

Datum
Donderdag 25 april 2019
15.00 uur – 16.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur)

LET OP! Aansluitend aan de ALV
Na afloop van de ALV heeft WZW het Dienstencafé WZW georganiseerd. Hier kunt u onder genot van een drankje checken of uw organisatie optimaal gebruik maakt van onze dienstverlening en de voordelen van het lidmaatschap. Laat u informeren over alle diensten van WZW en geef ons uw input zodat wij onze dienstverlening zo veel mogelijk werkgeversvraag gestuurd kunnen inzetten. Voor het Dienstencafé WZW dient u zich apart aan te melden via deze link.

Locatie
Gelredome
Batavierenweg 25
6841 HN Arnhem

Meer informatie
Voor vragen en meer informatie over de ALV kunt u contact opnemen met Wendy Penning, w.penning@wzw.nl / 026 389 89 83.

 

>>AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<