Geplaatst op 27 juli 2020 09:48

Agendatafel Sociaal Domein

De sector staat voor grote uitdagingen. Ook als het gaat om de arbeidsmarkt en de samenwerking binnen Zorg – Welzijn. Als branche met partners is samen optrekken essentieel om die het hoofd te bieden. Sociaal Werk Nederland organiseert daarom samen met WZW een bestuurdersbijeenkomst op 29 september.

De issues
Welke rol wil jouw sociaalwerkorganisatie pakken in de toekomst? Wacht je af hoe de ontwikkelingen in het sociaal domein jouw organisatie gaan raken? Of zie jij kansen om proactief een bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld de noodzakelijke ontschotting tussen de branches die de verschuiving van zorg, ondersteuning en hulp naar de thuisomgeving met zich meebrengt. Of bijvoorbeeld aan het oplossen van de personeelstekorten op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.

Samenwerken in de regio: #hoedan
Doel van de bijeenkomst is te onderzoeken of en hoe we samenwerking kunnen creëren in de regio en hoe we de verbinding tussen Zorg én Welzijn in de regio sterker kunnen maken. Anderzijds bespreken we hoe we de huidige arbeidsmarktvraagstukken kunnen oppakken zodat we nu en in de toekomst voldoende en gekwalificeerde medewerkers hebben.

Denklijnen voor het gesprek zijn:

  • Sociaal werk en zorg: wie is wie?
  • Preventie? Sociaal werk voorkomt (duurdere) zorg; (of: zorg en sociaal werk zijn partners)
  • Laat werknemers doen waar ze het beste in zijn
  • Hoe kan techniek helpen bij het terugdringen van het verzuim en het verminderen van de werkdruk

VOOR WIE
Deze bijeenkomst is bedoeld directeur/bestuurders van sociaalwerkorganisaties in Midden- en Zuid-Gelderland.

DATUM EN TIJD
De bijeenkomst is op 29 september van 15.00 tot 17.00 uur

LOCATIE
Kantoor WZW, Leidenweg 70, 6843 LD Arnhem
Er is plek voor max 15 personen. Uiteraard worden deze bijeenkomst de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

AANMELDEN
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze aanmeldlink.

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie over deze bijeenkomst contact op met senior programmamanager Willem Rutgers, w.rutgers@wzw.nl / 026 389 89 83.