Geplaatst op 6 mei 2019 15:22

GGZ-tafel

Iedere branche kent zijn eigen arbeidsmarktuitdagingen. Verschillende branches zoals de ziekenhuizen en ouderenzorgorganisaties in onze regio organiseren daarom gesprekstafels. Aan deze tafels gaan bestuurders en HR-management van de organisaties uit die specifieke branche met elkaar in gesprek: over de toekomst(visies), mogelijke samenwerkingsafspraken, een meerjarenagenda, lopende en nieuwe acties. 

Mede namens RIBW-NR nodigen wij jou van harte uit voor de eerste GGZ-tafel in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland op maandag 1 juli 2019!

Branchespecifieke tafels ten behoeve van regionale opgave

In 2017 zijn we in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland gestart met het regionale, zorgbrede actieprogramma Waard om voor te werken!. Inmiddels werken hierin bijna honderd organisaties (zorg- en welzijnswerkgevers, onderwijs en stakeholders) samen vanuit een maatschappelijke opgave. We ontwikkelen nieuwe acties en pakken met veel positieve energie, innovatie- en daadkracht de tekorten in onze regio duurzaam aan vanuit goed werkgeverschap.
Om de gezamenlijke aanpak te verdiepen, kennis te verbreden en acties te monitoren, organiseren wij gesprekstafels voor de verschillende branches van Zorg en Welzijn. Ook vanuit de GGZ bestaat de wens om een GGZ-tafel te starten. Want ook de GGZ neemt deel aan het actieprogramma en heeft branchespecifieke arbeidsmarktvraagstukken.

Voor wie
Ons voorstel – mede ook vanuit de uitnodigende organisaties – is om eerst een GGZ-tafel te organiseren voor alle HR-verantwoordelijken. Na verkenning van gedeelde arbeidsmarktvraagstukken wordt een gezamenlijke agenda aan bestuurders voorgelegd om breed draagvlak voor regionale samenwerking te bespreken. Uiteraard zijn bestuurders ook welkom om deel te nemen aan deze eerste gesprekstafel.

Programma
13.00 – 13.15     Inloop
13.15 – 13.45     Welkom en kennismaken
13.45 – 14.45     Verkenning toekomstvisies, arbeidsmarktvraagstukken, samenwerking
14.45 – 15.00     Afsluiting met (mogelijke) vervolgafspraken

Datum en tijd
Maandag 1 juli, 13.15 – 15.00 uur

Locatie
RIBW-NR, zaal Brakkenstein
Kerkenbos 1103a, 6546 BC Nijmegen

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze bijeenkomst via de aanmeldlink onderaan deze pagina.

Er zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.  

Iets agenderen of meer informatie?
Wil je van te voren agendapunten meegeven? Dat kan! Wij ontvangen deze graag via info@wzw.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Pascalle Neijenhuis, directeur-bestuurder WZW, p.neijenhuis@wzw.nl of programmamanager Ineke Slagter, i.slagter@wzw.nl / via 026 – 389 89 83.

 

>>AANMELDEN KAN VIA DEZE LINK<<