Waard om voor te werken

Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- Zuid en Zuidwest- Gelderland. Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Met acties voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn. Samen maken we ons sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn! Inmiddels zijn bijna 50 zorgorganisaties aangesloten en zijn onderwijs en overheid nauw betrokken bij het Actieprogramma.

Bekijk het Actieprogramma voor meer informatie over onder andere de bijbehorende actielijnen, of kijk op op waardomvoortewerken.wzw.nl.