Waard om voor te werken

Waard om voor te werken logo

Het Actieprogramma Waard om voor te werken! is het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van Midden- , Zuid en Zuidwest- Gelderland. ​Met dit zorgbrede Actieprogramma bundelen we onze krachten om de tekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Sinds 2016 is er sprake van een omslag op de (Gelderse) arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Onder invloed van economische groei, toename van budgetten, dubbele vergrijzing (uitstroom personeel en toenemende zorgvraag) en ontgroening, neemt de mismatch op de arbeidsmarkt toe en worden de tekorten in voldoende gekwalificeerde medewerkers steeds groter.

In het actieprogramma Waard om voor te werken! staan acties benoemd voor de gehele (sub)regio, waar werkgevers, werknemers en studenten nauw bij betrokken zijn. Een daadkrachtige aanpak met concrete acties gericht op instroom én behoud, voor de korte, middellange én lange termijn. Samen maken we ons sterk voor voldoende menskracht in Zorg en Welzijn! Inmiddels zijn 100 zorgorganisaties aangesloten en zijn onderwijs en overheid nauw betrokken bij het Actieprogramma.

Ga voor meer informatie over alle acties en projecten in de regio naar: waardomvoortewerken.nl.