Geplaatst op 18 oktober 2017 16:36

90 aangesloten organisaties

Kwaliteit boven kwantiteit, maar opnieuw een kleine mijlpaal voor WZW als vereniging: 90 aangesloten organisaties! Het afgelopen jaar zagen 18 werkgevers meerwaarde in het verenigen van krachten en samenwerking.

Daarbij is het behalen van concrete resultaten cruciaal en dat doen we in deze regio samen!

WZW blijft met ambitie en plezier deze samenwerking aanjagen waarbij we bestaande structuren durven los te laten en ruimte organiseren om arbeid, de arbeidsmarkt en onze organisaties in te richten naar de maatstaven van de 21e eeuw! Samen sterk voor voldoende en goede menskracht in de zorg in Gelderland.