Geplaatst op 20 april 2021 14:05

15 jaar HRM in de zorg

In 2020 is gebleken dat het DNA in de Zorg duidelijker zichtbaar is dan ooit. Hoe blijf je als HR sturing geven aan mensgericht organiseren en welke thema’s en strategische keuzes blijven op de (bestuurs)agenda staan? Samen willen we grip krijgen op veranderingen voor HR in de zorg. In de 15e editie van HRM in de Zorg op 21 september 2021 wordt teruggeblikt én vooruit gekeken vanuit het thema 15 jaar HRM in de Zorg…nooit meer hetzelfde?!

Onderwerpen waarover in dialoog gegaan wordt: 

  • Flexibilisering van arbeid en HR
  • Strategische Personeelsplanning – en beleid
  • Duurzaam HR-beleid en talentmanagement
  • Zorginnovatie, arbeidsinnovatie en sociale innovatie gaan hand-in-hand
  • Verbindend Leiderschap en zelforganisatie
  • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  • De kracht van (regionale) samenwerken en samensturing
  • Trends zoals Digitalisering, Robotisering, en Evidence Based HR
  • ……

Meer informatie en aanmelden
Ga voor meer informatie over het jaarcongres HRM in de Zorg naar www.hrmindezorg.nl

Korting voor leden WZW
Medewerkers van de bij WZW aangesloten organisaties krijgen korting op de toegang. Binnenkort vind je op deze pagina de kortingscode hiervoor.